Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht
Waarde(n)vol - Betrokken - VerbindendOPOD biedt openbaar onderwijs op dertien basisscholen verspreid over zestien locaties in Dordrecht. Wij hebben basisscholen in alle wijken van de stad zodat er altijd een school in de buurt is. Wij bieden voor alle onderwijswensen een passende school; regulier basisonderwijs, onderwijs volgens speciale leermethoden (Dalton, Jenaplan en Montessori), scholen met plusconcepten (sport, Engels vanaf groep 1) en speciaal basisonderwijs.

OPOD biedt top-primair onderwijs voor kinderen in de leeftijd van vier tot en met dertien jaar. Ongeacht afkomst, cultuur of (geloofs)overtuiging; ieder kind is bij ons welkom!


 OPOD Actueel

Dordrecht 4 oktober 2017 - Opening Kinderboekenweek OBS De Bever
Vanmorgen werd op OBS De Bever de Kinderboekenweek griezelig swingend geopend.
Na 8:30 uur kwamen de juffen en meesters en vulde het plein zich met enge heksen, spoken en griezels.
Onder leiding van een leerling van de Keerkring is maandagochtend 2 oktober intensief geoefend op de zang en dans bij het lied 'Gruwelijk Eng'.
Na een kort praatje van meester Marc waren alle leerlingen er klaar voor om swingend en zingend de Kinderboekenweek te openen.
De komende week wordt er vooral veel aandacht besteed aan crea, muziek, theater, drama en vooral natuurlijk het plezier van lezen! De Kinderboekenweek wordt op vrijdag 13 oktober afgesloten met een tentoonstelling en griezeldisco voor leerlingen, ouders, kennissen en opa's en oma's. 

Dordrecht 4 oktober 2017 - Landelijke stakingsactie en OPOD

Binnen het primair onderwijs wordt al enige tijd gestreden voor een eerlijk salaris voor leerkrachten en werkdrukvermindering. De vakbonden hebben de medewerkers in het basisonderwijs opgeroepen om op donderdag 5 oktober 2017 de gehele dag het werk neer te leggen.

Staken is een recht van werknemers. Iedere medewerker van OPOD wiens reguliere

werkdag op donderdag 5 oktober 2017 valt, maakt een keuze of hij/ zij gehoor wil geven aan de oproep van het PO-front. De meeste medewerkers van onze 13 basisscholen  zijn voornemens te gaan staken.

Dit betekent dat alle OPOD scholen op 5 oktober 2017 gesloten zullen zijn. Daarmee ontstaat duidelijkheid voor medewerkers, leerlingen en ouders.

Op welke wijze invulling gegeven wordt aan deze stakingsdag, is per school verschillend. Een aantal medewerkers is van plan af te reizen naar het Zuiderpark in Den Haag.

Op verschillende scholen is de steun voor de landelijke stakingsactie door verschillende ouders kenbaar gemaakt. Ter illustratie: Op Daltonschool De Meridiaan in de wijk Sterrenburg is afgelopen week een grote kring gemaakt door kinderen en ouders op het schoolplein, onder het motto: “hand in hand voor beter onderwijs”.

Er is ruim op tijd gecommuniceerd aan de ouders dat de scholen 5 oktober dicht gaan. Opvangorganisaties hebben extra personeel ingezet om kinderen op te kunnen vangen. Voor ouders die geen opvang hebben kunnen realiseren is er de mogelijkheid, in overleg met de directeur van de school, een passende oplossing te vinden. Wij hopen met zijn allen op een succesvolle stakingsdag!

 

Dordrecht 31 augustus 2017 - Henk de Vos, directeur van OBS Mondriaan, vandaag met pensioen!

Na ruim 43 jaar in het onderwijs en meer dan 20 jaar directeur van obs Mondriaan gaat Henk de Vos per 1 september met pensioen. Ter gelegenheid hiervan is het vandaag 'feest' door de hele school! Kinderen en ouders nemen allemaal afscheid van 'meester' Henk. In de middag is er een receptie voor genodigden. Wij wensen Henk de Vos een fijn pensioen, met veel tijd om zijn hobby's uit te oefenen en te genieten van de rust! 


Dordrecht, 23 augustus 2017 - Ernst en Bobbie bezoeken basisscholen in Sterrenburg
Kinderhelden Ernst en Bobbie, bekend van hun jeugdprogramma's op televisie en de theatershows, komen vandaag op bezoek bij basisschool de Keerkring, de Driehoek en de Meridiaan. Het tweetal maakt vandaag een rondrit met de 'Soepkippen-limo' door de wijk SterrenburgBij elke basisschool stappen Ernst en Bobbie uit om door de school te gaan of voor de school een foto te maken. Daarna zal er een persconferentie plaatsvinden in de rijdende limousine met twee kinderen die de vragen mogen stellen aan Ernst en Bobbie. 
Het is een actie van supermarktketen Jumbo. Ernst en Bobbie vormen de gezichten van een nieuwe actie van deze super, waarbij klanten vanaf vandaag kunnen sparen voor de theatershow op woensdag 18 oktober in de sportboulevard in Dordrecht. Klik hier voor de beelden van Dordt Centraal!

Dordrecht 22 augustus 2017 - OJBS De Driehoek krijgt een Schoolplein14!
Op woensdag 19 april gaf international Jasper Diefenbach de aftrap voor een bijzondere
crowd funding-actie: het bij elkaar sparen van een Schoolplein 14 voor zijn oude basisschool
De Driehoek in Dordrecht. Dit weekend werd, na afloop van een wedstrijd van het Nederlands herenteam, bekend dat de benodigde €8000,- is opgebracht dankzij Oranjefans, een actie van de basisschoolkinderen en een bijdrage van de Johan Cruijff Foundation. Komend schooljaar wordt het begeerde Schoolplein14 aangelegd.
De afgelopen maanden heeft een aanzienlijk deel van de fans van de nationale teams gehoor
gegeven aan de oproep van international Jasper Diefenbach om een klein bedrag extra te
betalen aan de tickets voor wedstrijden van de Oranje volleybalteams. Ook de leerlingen van
De Driehoek zelf hebben zich ingespannen en met een kassabonnenactie van de plaatselijke
supermarkt een mooie bijdrage geleverd. Verder deed de Cruijff Foundation nog een duit in
het zakje wat bij elkaar de benodigde 8000 euro heeft opgebracht.
Komend schooljaar wordt het begeerde Schoolplein14 aangelegd bij De Driehoek zodat de
leerlingen voor, tijdens en na school samen kunnen spelen en sporten. “Schoolpleinen zijn
vaak grijs en saai wat niet uitdaagt tot bewegen”, vertelt Jasper Diefenbach. “Met een
Schoolplein14 kan ieder kind genieten van de unieke beleving van sport en spel. Ontzettend
gaaf dat we dit met elkaar omarmd hebben en dat het gelukt is om het benodigde bedrag bij elkaar te sparen.


Dordrecht 15 augustus 2017 - OPOD Zomerschool: leren door bewegen en ouderbetrokkenheid!
Maandag 7 augustus was het dan zover: de officiele opening van de OPOD Zomerschool op 3 locaties. Wethouder Peter Heijkoop was tijdens het zomerreces bereid om het startschot te geven op locatie Mondriaan. In de ochtend wordt er hard gewerkt in de klassen en in de middag is er ruimte voor spel en sport, gecombineerd met reken en taal opdrachten. De ruim 100 leerlingen die deelnemen beleven veel plezier. Ook de ouders worden op een actieve manier betrokken bij de Zomerschool middels 'Doe ff gezond' proeverijen (gezonde leefstijl en eetgewoonten promoten), informatie over de meerwaarde van voorlezen door de vrijwilligers van de Voorleesexpress. Vandaag was er voor de leerlingen een speciale buitenactiviteit in het Weizigtpark: 'Groen doet goed'!  De leerlingen gingen aan de slag met schepnetjes, wateronderzoek enz. Even dreigden fikse regenbuien er voor te zorgen dat de middag 'in het water zou vallen', maar gelukkig klaarde het weer op en kon het programma gewoon doorgang vinden! De Zomerschool wordt afgesloten op donderdag 17 augustus met het uitreiken van officiele Zomerschool diploma's. Lees hier een leuke, korte, blog van de moeder van een Zomerschool leerling.
 
Dordrecht 11 juli 2017 - Nieuw meubilair voor alle OPOD scholen!
In de eerste week van de zomervakantie is er een start gemaakt met het vervangen van al het meubilair op drie OPOD scholen. De komende vier jaar wordt op alle 13 scholen (16 locaties) het meubilair vervangen! Klik hier voor meer informatie

Dordrecht 4 juli 2017  - Inspirerend leren op OPOD Zomerschool

Voor het tweede jaar op rij krijgt Dordrecht een Zomerschool. Dit jaar zelfs voor zeven basisscholen op drie locaties! Dit zijn locatie de Albatros, Wantijschool Maasstraat en Mondriaan. Op locatie Mondriaan komt een unieke samenwerking tot stand. OPOD, als initiatiefnemer van de Zomerschool, gaat de samenwerking aan met basisschool de Fontein van stichting H3O. Een bundeling van krachten voor de kinderen waar deze Zomerschool zo goed voor is! Vorig jaar was de eerste editie van de OPOD Zomerschool op de John F. Kennedyschool. Dit was een groot succes. De kinderen waren razend enthousiast en gaven na afloop aan, dat zij het nieuwe schooljaar met meer zelfvertrouwen tegemoet gingen. Ook stichting OPOD was blij met het resultaat. De Zomerschool leverde meer op dan gedacht en ook de gemeente Dordrecht was hiervan overtuigd. De plannen voor de aankomende tweede editie zijn dan ook gerealiseerd in samenwerking met de gemeente. Dankzij die steun kunnen we de Zomerschool op meer locaties aanbieden en nog meer kinderen een positieve ervaring bezorgen. Dankzij de Zomerschool beginnen kinderen met een goede start - en juist zonder de zgn 'zomerdip'- aan het nieuwe schooljaar. In de ochtend volgen de kinderen een lesprogramma op maat, gericht op het verhogen van taal- en rekenvaardigheden. ’s Middags trekken ze er op uit voor leuke activiteiten op het gebied van natuur, sport en cultuur. Hattrick Sport verzorgt de sportieve activiteiten tijdens de Zomerschool en in week 2 staat een bezoek aan het Weizigtpark op het programma, thema: ‘Groen doet goed!’ De Zomerschool duurt twee weken: van 7 tot en met 17 augustus 2017. In totaal doen er zo’n zestig leerlingen mee. De deelnemende basisscholen zijn De Albatros, De John F. Kennedyschool, Wantijschool, de Bever, Mondriaan, Mozaïek en de Fontein. Ook Albert Heijn ‘van der Poel’ en JUMBO ‘de Staart’ werken mee aan de Zomerschool. Zij dragen bij aan een gezonde lunch tussen de middag. Op 7 augustus om 9:00 uur  is de feestelijke opening in het bijzijn van wethouder Heijkoop op basisschool de Mondriaan, Jacob Marisstraat 80.


Dordrecht 30 juni 2017
Vandaag was er groot feest op de Albatros! De school vierde het 60-jarig bestaan met een swingend dansfeest! De hele dag draaide het om 'dansen, dansen, dansen'. Gedurende de ochtend en het begin van de middag studeerden alle leerlingen van de school o.l.v. verschillende dansjuffen een dans in. In de middag werd er opgetreden voor de school, ouders en genodigden. Nadat alle klassen hun dans-skills hadden laten zien, werden alle mensen uitgenodigd om op de 'dansvloer' te komen. Zo werd het een dansspektakel waar jong en oud van genoot! Klik hier voor een sfeerimpressie!

Dordrecht 29 juni 2017
OPOD Jaarverslag 2016
Schoolbesturen in het primair onderwijs moeten jaarlijks vóór 1 juli een jaarverslag indienen bij het ministerie van OCW/DUO. Schoolbesturen hebben in 2014 afgesproken, dat zij hun jaarverslagen actief openbaar zullen maken. Een Jaarverslag bestaat uit een jaarrekening, aangevuld met een bestuursverslag. In het bestuursverslag staan alle aspecten rond de bedrijfsvoering en het beheer. Er wordt ingegaan op de personele situatie, de leerlingenontwikkeling en het investeringenbeleid. De jaarrekening bestaat uit een analyse van de financiële positie, inclusief een analyse van het exploitatieresultaat. Daarin staat bijvoorbeeld vermeld wat de schoolbestuurders en de intern toezichthouders verdienen. Schoolbesturen zijn verplicht om hun toekomstperspectief op te nemen in het jaarverslag. Ook wordt het risicomanagement beschreven. Tot slot vermeldt het schoolbestuur hoe het omgaat met de Code Goed Bestuur, de governancecode van het primair onderwijs. Onderaan op deze pagina vindt u het OPOD Jaarverslag 2016

Dordrecht 27 juni 2017

Alle scholen van OPOD sloten op 27 juni van 8:30 uur- 9:30 uur de schooldeuren. Er werd dit uur geen onderwijs verzorgd, maar gestaakt en met elkaar gesproken over de uitgangspunten van POFRONT/ #POinActie. Sommige scholen maakten een duidelijk statement. Op de Albatros een ludieke actie: het team nuttigde een ontbijtje op het schoolplein. Voor ouders of betrokkenen vrij om aan te schuiven.. Het Mozaiek wierp een hengeltje uit, maar helaas: zij vissen al tijden ‘achter het net’ . Helaas; vooralsnog is het ‘ vlees noch vis’ ... Originele uiting van onvrede! Op OBS Dubbeldam was de toegangsdeur ‘hermetisch’ afgesloten; in gepaste kleding liet het team zich pas zien om 9:30 uur. Het team van de Bever zag dit uurtje als uitgelezen kans om met elkaar vooral het onderwijs te vieren! Met een ‘ stukje’ taart werd het een ontspannen uurtje samen. Op de gevel van de Meridiaan hingen twee spandoeken met duidelijke taal: investeer in ons onderwijs! Klik op de volgende link voor het nieuwsitem van RTV Dordrecht.


Dordrecht, 21 juni 2017

Wethouder Peter Heijkoop (Onderwijs) heeft vandaag het vakantiemagazine ‘Groeten uit...' uitgereikt aan kinderen op onze school voor speciaal basisonderwijs: Het Kompas.


Nieuw vakantiemagzine 'Groeten uit'
'Groeten uit…'  is een magazine voor ouders en hun kinderen tot en met groep 4, met ideeën om thuis spelenderwijs met taal, spelletjes en andere leuke vakantieactiviteiten bezig te zijn. In het magazine staan leuke tips voor ouders om samen met hun kinderen er op uit te gaan, verhalen over talenten van kinderen en hun sport, speelse manieren om met taal en rekenen bezig te zijn, interviews etc.  Zeker in de zomervakantie, als kinderen een aantal weken niet naar school gaan, is dat heel belangrijk. ----------------------------------------------------------------------------------------

Comments