Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht


OPOD biedt openbaar onderwijs op dertien basisscholen verspreid over zestien locaties in Dordrecht. Wij hebben basisscholen in alle wijken van de stad zodat er altijd een school in de buurt is. Wij bieden voor alle onderwijswensen een passende school; regulier basisonderwijs, onderwijs volgens speciale leermethoden (Dalton, Jenaplan en Montessori), scholen met plusconcepten (sport, Engels vanaf groep 1) en speciaal basisonderwijs.

OPOD biedt top-primair onderwijs voor kinderen in de leeftijd van vier tot en met dertien jaar. Ongeacht afkomst, cultuur of (geloofs)overtuiging; ieder kind is bij ons welkom!

 OPOD Actueel


Woensdag 31 januari 2018: Samenwerking Stichting OPOD en DSV in opleiden basisschoolleerkrachten

 

Sinds twee jaar kent Stichting OPOD (Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht) een samenwerking met de PABO in Dordrecht in het project ‘Opleiden in de school’.

Het schoolbestuur van de Dordtse Schoolvereniging (DSV) is nu aangesloten en werkt voortaan samen met Stichting OPOD en de PABO aan het gezamenlijk opleiden van studenten tot basisschoolleerkracht.


Binnen het project ‘Opleiden in de school’ worden door de PABO én de basisschool, studenten geschoold, gecoacht en beoordeeld in hun traject, tot het zijn van een startbekwaam leerkracht.  

De samenwerking tussen OPOD en DSV betreft het hebben van één bovenschools schoolopleider (coördinator, begeleider en eindbeoordelaar), het aanbieden van bijeenkomsten voor zowel praktijkbegeleiders als stagiaires én het gezamenlijk periodiek evalueren.

De samenwerking met PABO Dordrecht vindt onder andere plaats tijdens stagebezoeken, overleg, netwerkbijeenkomsten en scholingsmomenten.

Met het sluiten van deze samenwerkingsovereenkomst tussen OPOD en DSV (samen goed voor maar liefst 15 basisscholen) worden stageplaatsen in het basisonderwijs aangeboden, in elke wijk van Dordrecht.


   

Foto 1: Jos Rijk, bestuurder Dordtse Schoolvereniging en Niek Barendregt, bestuurder Stichting OPOD, tijdens het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst op 31 januari 2018.

Foto 2: Bestuurders Jos Rijk (DSV) en Niek Barendregt (Stichting OPOD) samen met Johan Pollemans, bovenschools schoolopleider.

 Dordrecht 25 januari 2018: MKC Mozaïek start 90-jarig jubileumjaar met de Gedichtendag
   
 


Dordrecht 23 januari 2018: Juf Willie 40 jaar in het onderwijs!

Het was zaterdag precies veertig jaar geleden dat juf Willie Heuser van de John F. Kennedyschool in Dubbeldam als kleuterjuf haar loopbaan begon in het onderwijs.  Tussendoor heeft ze een paar jaar groep 3 gedaan en is ze af en toe gewisseld van school, maar de voorliefde voor kleuters bleef altijd bestaan. 
Begin jaren ’80 maakte juf Willie de overstap naar de toenmalige Eddingtonschool, de huidige John F. Kennedyschool. 
De altijd sportieve en energieke juf wilde maandagmorgen rustig en zo normaal mogelijk aan de dag beginnen, maar dat ging mooi niet door. De klas was vrijdag al door de kinderen en een collega-juf kleurrijk versierd en de kinderen zongen de juf na binnenkomst luidkeels toe. De kinderen hadden met elkaar ook een mooi cadeau gemaakt en verstopt in de klas. 
Juf Willie kreeg zaterdag van haar collega’s bloemen thuisbezorgd en wordt binnenkort nog getrakteerd op een etentje.

YouTube-video
Dordrecht 17 januari 2018 - SDL (VO) en OPOD (PO) starten NOVA Tienercollege

Vanaf augustus 2018 starten het Stedelijk Dalton Lyceum en Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht een nieuw onderwijsconcept: het NOVA Tienercollege.

Het onderwijs op het NOVA Tienercollege gaat zich richten op leerlingen van 10 tot 14 jaar, die de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs rustig willen opbouwen en die daarna zullen doorstromen naar de 3e klas HAVO of VWO.

 

Het NOVA- concept

Het NOVA Tienercollege staat voor: Nieuwsgierig, Onderzoekend, Verantwoordelijk en Ambitieus.

Het onderwijs op het NOVA Tienercollege spitst zich toe op ‘onderzoekend leren’. Daarvoor gaat de nieuwe school samenwerken met het wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zo leren de leerlingen al op jonge leeftijd vaardigheden, die ze in een later stadium nodig hebben voor een vervolgstudie op het HBO of op de universiteit.

Het Tienercollege zal tevens extra aandacht geven aan ‘beweging’ en ‘muziek’. De kinderen krijgen 3 keer per week bewegingsonderwijs en tijdens de muzieklessen zal veel aandacht worden besteed aan het bespelen van muziekinstrumenten.


 

Samenwerking OPOD en SDL

Uit diverse onderzoeken blijkt dat een aanzienlijk aantal leerlingen moeite heeft met de overstap van groep 8 naar de eerste klas van het voortgezet onderwijs. OPOD en SDL slaan de handen ineen om deze overstap te vergemakkelijken.

In de jaren dat de leerlingen op het Tienercollege zitten, maken zij in een vroeg stadium kennis met de middelbare school. Docenten van het SDL zijn vanaf het begin betrokken bij  onderzoeksprojecten en masterclasses op het Tienercollege. De leerlingen volgen in opbouwende mate lessen op de locaties Kapteynweg en de Overkampweg van het SDL. Zo leren de leerlingen al vroeg de docenten kennen en daarnaast raken zij vertrouwd met de ‘grootsheid’ van de middelbare school.

 

De volgende stap…

Het NOVA Tienercollege zal worden gehuisvest in de John F. Kennedyschool, locatie Eddingtonweg. Eind januari is hier een eerste informatiebijeenkomst voor Intern Begeleiders en leerkrachten groep 5 ,6, 7 en 8 van de basisscholen van Stichting OPOD. Daarna volgt een kennismaking met het Tienercollege voor geïnteresseerde kinderen en ouders, waarna de werving van leerlingen voor schooljaar 2018- 2019 van start gaat.

YouTube-videoLees meer: artikel AD Dordtenaar


Dordrecht 10 januari 2018 - Collega's ontmoeten elkaar tijdens OPOD Winter Wonderland Markt

Om 17:00 uur stond de rode loper voor het stadion van FC Dordrecht al vol met juffen en meesters én hun familieleden en/of vrienden. Op dat moment begon de OPOD Winter Wonderland Markt: een bijzondere variant op de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel van OPOD. De start van het jaar 2018; in verbinding met elkaar...

De oliebollen en een warme hand van Olaf de sneeuwpop en Anna, zorgden ervoor dat de meegebrachte kinderen (en volwassenen overigens) bij aankomst al in de stemming kwamen. Vervolgens konden de medewerkers het, in december, ontvangen kerstpakket besteden bij de zeventien lokale ondernemers die aanwezig waren. Met veel enthousiasme hadden zij hun chalet 's middags in wintersfeer gebracht en stonden de verschillende producten aantrekkelijk uitgestald. Er was voor ieder wat wils: van sjaals van de Wereldwinkel, bioscoopkaartjes van The Movies, kinderboeken van de Giraf tot kazen van Gert-Jan de Kaasboer.

Voor 18:00 uur was er middels een flyer, door de leerlingen van het project 'Playing for Succes', een 'verrassing' aangekondigd: 'OPOD 2017 in beeld'. Een korte film met momenten van trots van de scholen. Klik hier

Naast de chalets met ondernemers waren er verschillende activiteiten voor kinderen op het voetbalveld, livemuziek van de Sparkles en een 'foodcorner'. Met een broodje beenham en een warm (of koud) drankje in de hand, ontmoetten de mensen elkaar en genoten van de gezelligheid en het vermaak. Tot besluit nog een rondje in de zweefmolen of een rondje 'stormbaan'. Met een goed gevulde tas met cadeaus én een goed gevulde maag, ging men huiswaarts. "Volgend jaar weer...?!" was dan ook een veelgehoorde vraag na afloop! Een zeer geslaagd en bijzonder evenement zo aan de start van het nieuwe jaar.

         

Dordrecht 21 december 2017 - OBS De Albatros ontvangt vignet 'Gezonde school'

Basisschool De Albatros heeft voor het tweede jaar het vignet ‘Gezonde School’ behaald. Met het vignet ‘Gezonde School’ laat De Albatros zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De Albatros is trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en draagt bij aan het welbevinden van de kinderen. Zo zorgt De Albatros voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en Sport. Ons schoolplein is groot en de kinderen hebben écht de ruimte om te bewegen. Natuurlijk gymmen de kinderen in een mooie sportzaal. In de groepen 1 t/m 4 worden er zwemlessen gegeven. De groepen 5 t/m 8 hebben twee maal in de week een vol uur gym van meester Patrick. Daarbuiten worden er na schooltijd extra sportactiviteiten georganiseerd. Wilt u meer weten? Kijk op www.wereldschooldealbatros.nl. Directeur Mark van der Sluijs van De Albatros is trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo ‘Gezonde School’. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”

‘Gezonde School’ is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.


 

----------------------------------------------------------------------------------------

Comments