Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht
Waarde(n)vol - Betrokken - VerbindendOPOD biedt openbaar onderwijs op dertien basisscholen verspreid over zestien locaties in Dordrecht. Wij hebben basisscholen in alle wijken van de stad zodat er altijd een school in de buurt is. Wij bieden voor alle onderwijswensen een passende school; regulier basisonderwijs, onderwijs volgens speciale leermethoden (Dalton, Jenaplan en Montessori), scholen met plusconcepten (sport, Engels vanaf groep 1) en speciaal basisonderwijs.

OPOD biedt top-primair onderwijs voor kinderen in de leeftijd van vier tot en met dertien jaar. Ongeacht afkomst, cultuur of (geloofs)overtuiging; ieder kind is bij ons welkom!


 OPOD Actueel

Dordrecht 11 december 2017 - Alle OPOD scholen gesloten ivm landelijke staking

Staken is een recht van werknemers. Iedere medewerker van OPOD wiens reguliere werkdag op dinsdag 12 december 2017 valt, heeft een keuze gemaakt of hij/ zij gehoor wil geven aan de oproep van het PO-Front.

Na een inventarisatie door directeuren op de 13 scholen van OPOD is gebleken dat een overgrote meerderheid van het personeel het doel van de actie ondersteunt en morgen staakt. Hierdoor zijn er te weinig medewerkers aanwezig op de scholen om onderwijs te verzorgen. Dit betekent dat alle OPOD scholen morgen, 12 december 2017, gesloten zijn. Daarmee ontstaat duidelijkheid voor medewerkers, leerlingen en ouders.


Dordrecht 28 november 2017 - Eerste stap in realisatie fiets-uitleensysteem OBS De Bever

In oktober heeft OBS De Bever een cheque van € 5000,- ontvangen vanuit de campagne 'Aandeel in elkaar'van Rabobank Drechtsteden. Vanmiddag heeft de school de eerste stap gezet in het realiseren van het plan: een fiets-uitleensysteem.

Lees hier het bericht op AD Dordtenaar of klik door naar de website van Dordt Centraal.

Dordrecht 28 november 2017 - Pieten beweegfeest door PABO studenten op OPOD scholen!

Piet kan klimmen zeker weten.... Want hij heeft op de Pietenschool gezeten.... Natuurlijk willen kleuters net zo goed klimmen als de Pieten van Sinterklaas. De PABO studenten van InHolland wilden hier maar wat graag hun steentje aan bijdragen. Vanmorgen was het op drie scholen van OPOD dan ook een feestelijke toestand in de speelzalen. Er werd flink geoefend door alle aanwezige pieten-kleuters.

Lees hier meer!

Dordrecht 28 november 2017 - OPOD en KIEN gaan samenwerken

Met ingang van november 2017 gaat stichting openbaar primair onderwijs Dordrecht (OPOD) samenwerken met coöperatie KIEN u.a. (KIEN). In dit samenwerkingsverband bundelen 7 verschillende schoolbesturen in de regio Drechtsteden hun krachten en werken met elkaar samen op het gebied van ICT in het onderwijs. De samenwerking kenmerkt zich door het versterken van de gezamenlijke ICT-infrastructuur, kennisdeling en vergroting bij gemeenschappelijke ICT-vraagstukken, de gezamenlijke inkoop van ICT-apparatuur en de technische ondersteuning op locatie. 

Het ROC Da Vinci College, het Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht, het Griendencollege, LOKET Zwijndrechtse Waard, Stichting H3O en de Hans Petrischool, gingen OPOD al voor door de handen ineen te slaan op ICT-gebied. 

 
De kwaliteit van goed onderwijs staat bij OPOD voorop. Dit wordt mede bepaald door een betrouwbare, veilige en stabiele ICT-infrastructuur. Maar ook het gezamenlijk inkopen van ICT-apparatuur speelt een rol. Door vragen en gemeenschappelijke ICT-behoeften te bundelen, zijn de kosten voor bijvoorbeeld aanschaf van apparatuur of licenties lager te houden dan wanneer een schoolorganisatie dit alleen moet regelen. Daarnaast biedt KIEN ondersteuning via een eigen helpdesk en een support-afdeling. Allemaal binnen de regio, dus snel op locatie.
Medewerkers en leerlingen van OPOD werken binnen de Google omgeving. Dit betekent voor KIEN een verdere verbreding van de kennis, naast Windows en Apple. Vanuit technologisch oogpunt is dit voor KIEN een goede ontwikkeling en is de toetreding van OPOD heel waardevol voor de coöperatie.                                                                                

Visie
Zowel OPOD als KIEN willen voorop lopen in ICT en innovatie. Voor OPOD betekent dit dat er ruimte moet zijn voor toekomstgerichte onderwijsconcepten, (bewezen) didactische modellen, digitale leerlijnen en leerlinggerichte software. De visie van KIEN sluit hier naadloos op aan. Technologie is een middel dat de kwaliteit van het onderwijs zal verhogen en kan bijdragen aan de ontwikkeling van de mens, mits juist ingezet.

Op de foto: Niek Barendregt, voorzitter van het college van bestuur OPOD en Ger Reijnders, directeur KIEN, tijdens de
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst

Lees verder op de website van

Dordrecht 22 november 2017 - OBS de Driehoek is 'connecting'

OBS De Driehoek was laatst hoofdpersoon in de 'tandemvlog' van de gemeente. Onder de noemer 'connecting DORDT' zet de gemeente Dordrecht de organisatie in beweging. We zoeken meer en meer de verbinding met bewoners en organisaties in de stad en regio. Samen werken we aan de ambities en opgaven van de stad. In de vlog stappen Maartje Vissers en Jorgen Snoep op de tandem. Zij vertellen hoe ze die verbinding binnen en buiten het Stadskantoor maken.

Kijk de vlog hier!


Dordrecht 13 november 2017 - Mini OPOD- Academie

OPOD organiseerde vanavond een bijeenkomst voor alle medewerkers: de mini OPOD- Academie. In lijn met het Strategisch Beleidsplan van OPOD wordt er dit schooljaar 3x de mogelijkheid geboden te werken aan de eigen professionele ontwikkeling. Middels sprekers, workshops (door externen of 'eigen' collega's), lezingen of scholing. In verband met de staking op 5 oktober verviel de eerste geplande Academie. Deze mini Academie (de naam zegt het al) was een kleine variant hierop én een tegemoetkoming richting de mensen die prijs stellen op deze momenten van verbinding met elkaar. Elena Carmona- van Loon sprak over professioneel handelen in relatie tot 'jezelf kennen' . Een boeiend thema voor een organisatie die toe wil werken naar 'Eigenaarschap' bij zijn medewerkers. Aansluitend op deze presentatie konden de collega's achterover zakken in de bioscoopstoel van Kinepolis: de documentaire 'De kinderen van juf Kiet' werd getoond. Een prachtige en ontroerende onderwijsfilm die een ieder boeide tot het eind. Met een bouwplaat van de nieuwe gesprekkencyclus van OPOD (Pak de regie!) op zak, verlieten de collega's moe en voldaan (na een lange werkdag) de bioscoop. Op naar de OPOD Academie in het voorjaar.

Dordrecht 13 november 2017 - Openbare scholen doneren €15.000,- aan Stichting Ambulance Wens

Kees Veldboer, directeur van Stichting Ambulance Wens, was onder de indruk van het bedrag wat maandagmiddag werd overhandigd door de twee OPOD leerling-ambassadeurs Nivien en Sara.

De leerlingen van de 13 openbare scholen in Dordrecht hebben een prachtig bedrag van maar liefst €15.000,- ingezameld met verschillende acties in het afgelopen jaar.

Op de scholen van OPOD is gedurende afgelopen jaar van alles georganiseerd om geld in te zamelen. Zo waren er meerdere flessenacties, een plantjesmarkt op Jenaplanschool De Driehoek, een recordjacht op de Keerkring, een sponsorloop op de Statenschool, en deden de leerlingen van het Mozaïek een ‘heitje voor een karweitje’. De euro’s stroomden binnen!

Kinderen van groep 8 van alle 13 openbare basisscholen hebben eind vorig jaar een maatschappelijk doel gekozen. Via hun Chromebook kozen zij uit dertien goede doelen voor Stichting Ambulance Wens. Stichting Ambulance Wens geeft terminale patiënten de kans om één laatste wens te realiseren.

Sara en Nivien, inmiddels brugklassers, kenden Stichting Ambulance Wens omdat de stichting de wens van een buurmeisje van de juf heeft vervuld.

De jonge ambassadeurs zijn aan het begin van 2017 bij alle scholen van OPOD langsgegaan met medewerkers van St. Ambulance Wens om de leerlingen te motiveren zich in te zetten voor het goede doel. En met succes!

De voorbereidingen voor de keuze van het goede doel voor 2018 zijn inmiddels in volle gang. De ‘vers’ geïnstalleerde OPOD Kinderraad heeft als eerste opdracht meegekregen in de scholen de voorkeur voor een nieuw goed doel op te halen. Uit deze 13 goede doelen zal wederom door de groepen 8 in december een nieuw doel worden gekozen.

Eén van de vier speerpunten van het Strategisch Beleidsplan van OPOD is: ‘in verbinding met de omgeving’. Met onder ander het maatschappelijk doel geeft OPOD vorm aan dit speerpunt.

In 2016 steunde OPOD het Roparunteam ‘Dordtse Klasse(n)’.

In de media: Dordt Centraal - AD Dordtenaar - RTV Dordrecht


 

Dordrecht 10 november 2017 - OPOD Kinderraad feestelijk geïnstalleerd

Vrijdag 10 november was een dag die de leerlingen van de Mondriaan niet snel zullen vergeten: na het bezoek van burgemeester Kolff kon de dag al niet meer stuk, maar met de installatie van de OPOD Kinderraad werd het helemaal een mooie dag!

Halverwege de ochtend kwam in de hal van basisschool de Mondriaan een groepje gezond gespannen leerlingen bijeen voor de installatie van de OPOD Kinderraad.

Tijdens dit officiële moment werden alle leden door bestuurder Niek Barendregt, één voor één naar voren geroepen. Zij ontvingen de officiële ‘OPOD Kinderraad-polo’ en een glas champagne voor een feestelijk 'proost moment'. Onder luid applaus van de toeschouwers en veel confetti, was de OPOD Kinderraad geïnstalleerd.

 

Afvaardiging van 13 scholen Op de 13 scholen van OPOD is gestemd op de meest geschikte leerling van de school voor deze taak: wie kan het best de belangen van onze school behartigen én meedenken over de toekomstplannen van de stichting? De OPOD Kinderraad bestaat uit zeven leerlingen uit groep 7 en zes leerlingen uit groep 8. Bewust een gemêleerd gezelschap, zodat er continuïteit gegarandeerd is. De groep 7 leerlingen nemen de nieuwe leerlingen mee in de werkwijze zodra zij zelf groep 8 zijn.

Direct van start! Na de feestelijkheden gingen de leden direct aan de slag: de eerste vergadering diende zich aan. Na een korte kennismaking was het tijd voor het eerste agendapunt: de lancering van de OPOD Kindbeloftenposter, oftewel: de strategische doelen van OPOD vertaald op kindniveau. Het tweede agendapunt betrof de keuze van een nieuw goed doel voor OPOD voor het jaar 2018. Deze twee thema’s leverden al heel boeiende gesprekken op.

Strategisch Beleidsplan Het realiseren van een OPOD Kinderraad was een laatste wens in het kader van de uitrol van het Strategisch Beleidsplan 2016-2020. De mening van onze leerlingen doet ertoe! Hoe kun je je plannen beter toetsen, dan deze voor te leggen aan de leerlingen waar we het allemaal voor doen?

Met de Kindbeloftenposter onder de arm, gingen de leden weer terug naar de eigen school. Een feestelijk en mooi begin van iets waardevols voor OPOD.


Dordrecht 10 november 2017 - Burgemeester Kolff verzorgt gastles op Mondriaan

Om 9:00 uur meldde zich 'hoog bezoek' op de Mondriaan: burgemeester Kolff kwam, in het teken van de week van respect, een gastles verzorgen in groep 8. Natuurlijk was hij in vol ornaat: de ambtsketting werd goed bestudeerd. De les was onderdeel van de week van respect die afgelopen week voor de twaalfde keer werd gehouden. De burgemeester heeft veel verteld aan de kinderen, er was ruimte voor alle vragen! De burgemeester en alle wethouders van Dordrecht bezochten afgelopen week verschillende scholen in Dordrecht om een gastles te verzorgen. Bijdrage in de Stem.

Dordrecht 8 november 2017 - Wethouder Lambrechts verzorgt gastles op de Statenschool

Woensdag ochtend was er 'hoog' bezoek in groep 8 van de Statenschool, school in de binnenstad. Wethouder Karin Lambrechts ging in gesprek met leerlingen van de Statenschool over een actueel thema: gender. Dit thema (en bezoek van de wethouder) is gekozen in het kader van 'de week van het respect'. Er werd een openhartig gesprek gevoerd door de leerlingen waar je, hoe toepasselijk, enkel respect voor kunt hebben!


Dordrecht 8 november 2017 - Leerlingen OBS De Driehoek bereiden diner voor ouderen

Vandaag zullen 11 leerlingen van Jenaplanschool De Driehoek tussen 14:00 en 19:00 uur in het restaurant en de keuken van het Sterrenwiel, de vrijwilligers van RestoVanHarte helpen bij het bereiden van een diner voor ouderen in het Sterrenwiel. Verbinding met de omgeving, is één van de strategische beleidspunten van OPOD én van De Driehoek. Dit punt komt nu wat nadrukkelijker aan de orde, omdat de hele school 5 weken lang bezig is met het project ‘Samenleven'. Voorafgaand aan dit diner zullen ook afspraken gemaakt worden over verdere samenwerking. O.a. met een oudere man, die kinderen wil leren banden te plakken, enkele oudere dames die kinderen willen helpen bij het leren haken, knopen, breien en borduren. En misschien treffen we ook nog ouderen die aangeven kinderen te willen helpen bij het werken in de schooltuin. De start van iets, wat wellicht leidt tot een mooie samenwerking.

Dordrecht 1 november 2017 - Winnende OPOD scholen ontvangen donatie Rabobank

Verenigingen en stichtingen uit de Drechtsteden kunnen elk jaar middels de Rabobank campagne ‘Aandeel in elkaar’ een sponsoraanvraag indienen voor een financiële bijdrage aan een activiteit of project. Met deze donatie van de bank kunnen lokale projecten worden gerealiseerd. Dit jaar hebben maar liefst 48 organisaties een aanvraag ingediend. Een commissie, bestaande uit 7 leden van de ledenraad, is verantwoordelijk geweest voor het beoordelen van alle sponsoraanvragen. Uit de 48 ontvangen sponsoraanvragen hebben zij een selectie gemaakt van 27 projecten, welke verdeeld zijn over de drie categorieën ‘sport’, ‘maatschappelijk’ en ‘cultureel’. En ja: twee projecten van OPOD zaten bij deze selectie! 1. Sport op scholen. Het betreft het organiseren van extra sportaanbod na schooltijd en in vakanties op drie scholen van OPOD (Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht). Te weten: Mondriaan, De Albatros en de John F. Kennedyschool. 2. Een fiets-uitleensysteem voor OBS de Bever. Bedoeld voor de leerlingen en kinderen in de wijk ( Bever, Stadspolders). Denk aan noodzakelijke beschikbaarheid van fietsen voor het verkeersexamen of een uitje (van school) naar bijv. de bibliotheek. Tot 26 oktober kon er door iedereen gestemd worden op de geselecteerde projecten.Tijdens de feestelijke Ledenavond op maandag 30 oktober in het Energiehuis in Dordrecht is bekend geworden dat beide projecten gewonnen hebben. De directeuren van de scholen ontvingen van Rabobank Drechtsteden een prachtige cheque t.w.v. €5000,- om het plan uit te voeren. Klik hier voor een impressie van RTV Dordrecht.

            

     

Dordrecht 13 oktober 2017 - Expeditie Micro:BIT groot succes!

Expeditie Micro:Bit & ‘Heel OPOD programmeert’ was een succes! Alle kinderen hebben, in aanwezigheid van genodigden en pers, van wethouder Peter Heijkoop een Digi-Klooikoffer gehad. Na de overhandiging is de wethouder geprogrammeerd door de kinderen, zodat hij uiteindelijk als ‘robot’ het project kon openen door het filmpje te starten. Daarna zijn alle kinderen gemixt tot koppeltjes en aan de slag gegaan met het programmeren van de micro:bits. Die mix van onze OPOD leerlingen was heel erg leuk om te zien!

Zonder de voorbereiding en het enthousiasme in de klassen in aanloop naar die vrijdag voor de herfstvakantie was het niet gelukt om het project tot een succes te laten zijn.

Vrijwel alle  betrokkenen vonden het enorm geslaagd om op deze wijze met alle OPOD-scholen samen iets te ondernemen. Reden om dit in de toekomst te herhalen met elkaar!


Dordrecht 4 oktober 2017 - Opening Kinderboekenweek OBS De Bever
Vanmorgen werd op OBS De Bever de Kinderboekenweek griezelig swingend geopend.
Na 8:30 uur kwamen de juffen en meesters en vulde het plein zich met enge heksen, spoken en griezels.
Onder leiding van een leerling van de Keerkring is maandagochtend 2 oktober intensief geoefend op de zang en dans bij het lied 'Gruwelijk Eng'.
Na een kort praatje van meester Marc waren alle leerlingen er klaar voor om swingend en zingend de Kinderboekenweek te openen.
De komende week wordt er vooral veel aandacht besteed aan crea, muziek, theater, drama en vooral natuurlijk het plezier van lezen! De Kinderboekenweek wordt op vrijdag 13 oktober afgesloten met een tentoonstelling en griezeldisco voor leerlingen, ouders, kennissen en opa's en oma's. 

Dordrecht 4 oktober 2017 - Landelijke stakingsactie en OPOD

Binnen het primair onderwijs wordt al enige tijd gestreden voor een eerlijk salaris voor leerkrachten en werkdrukvermindering. De vakbonden hebben de medewerkers in het basisonderwijs opgeroepen om op donderdag 5 oktober 2017 de gehele dag het werk neer te leggen.

Staken is een recht van werknemers. Iedere medewerker van OPOD wiens reguliere

werkdag op donderdag 5 oktober 2017 valt, maakt een keuze of hij/ zij gehoor wil geven aan de oproep van het PO-front. De meeste medewerkers van onze 13 basisscholen  zijn voornemens te gaan staken.

Dit betekent dat alle OPOD scholen op 5 oktober 2017 gesloten zullen zijn. Daarmee ontstaat duidelijkheid voor medewerkers, leerlingen en ouders.

Op welke wijze invulling gegeven wordt aan deze stakingsdag, is per school verschillend. Een aantal medewerkers is van plan af te reizen naar het Zuiderpark in Den Haag.

Op verschillende scholen is de steun voor de landelijke stakingsactie door verschillende ouders kenbaar gemaakt. Ter illustratie: Op Daltonschool De Meridiaan in de wijk Sterrenburg is afgelopen week een grote kring gemaakt door kinderen en ouders op het schoolplein, onder het motto: “hand in hand voor beter onderwijs”.

Er is ruim op tijd gecommuniceerd aan de ouders dat de scholen 5 oktober dicht gaan. Opvangorganisaties hebben extra personeel ingezet om kinderen op te kunnen vangen. Voor ouders die geen opvang hebben kunnen realiseren is er de mogelijkheid, in overleg met de directeur van de school, een passende oplossing te vinden. Wij hopen met zijn allen op een succesvolle stakingsdag!

 

Dordrecht 31 augustus 2017 - Henk de Vos, directeur van OBS Mondriaan, vandaag met pensioen!

Na ruim 43 jaar in het onderwijs en meer dan 20 jaar directeur van obs Mondriaan gaat Henk de Vos per 1 september met pensioen. Ter gelegenheid hiervan is het vandaag 'feest' door de hele school! Kinderen en ouders nemen allemaal afscheid van 'meester' Henk. In de middag is er een receptie voor genodigden. Wij wensen Henk de Vos een fijn pensioen, met veel tijd om zijn hobby's uit te oefenen en te genieten van de rust! 


Dordrecht, 23 augustus 2017 - Ernst en Bobbie bezoeken basisscholen in Sterrenburg
Kinderhelden Ernst en Bobbie, bekend van hun jeugdprogramma's op televisie en de theatershows, komen vandaag op bezoek bij basisschool de Keerkring, de Driehoek en de Meridiaan. Het tweetal maakt vandaag een rondrit met de 'Soepkippen-limo' door de wijk SterrenburgBij elke basisschool stappen Ernst en Bobbie uit om door de school te gaan of voor de school een foto te maken. Daarna zal er een persconferentie plaatsvinden in de rijdende limousine met twee kinderen die de vragen mogen stellen aan Ernst en Bobbie. 
Het is een actie van supermarktketen Jumbo. Ernst en Bobbie vormen de gezichten van een nieuwe actie van deze super, waarbij klanten vanaf vandaag kunnen sparen voor de theatershow op woensdag 18 oktober in de sportboulevard in Dordrecht. Klik hier voor de beelden van Dordt Centraal!

Dordrecht 22 augustus 2017 - OJBS De Driehoek krijgt een Schoolplein14!
Op woensdag 19 april gaf international Jasper Diefenbach de aftrap voor een bijzondere
crowd funding-actie: het bij elkaar sparen van een Schoolplein 14 voor zijn oude basisschool
De Driehoek in Dordrecht. Dit weekend werd, na afloop van een wedstrijd van het Nederlands herenteam, bekend dat de benodigde €8000,- is opgebracht dankzij Oranjefans, een actie van de basisschoolkinderen en een bijdrage van de Johan Cruijff Foundation. Komend schooljaar wordt het begeerde Schoolplein14 aangelegd.
De afgelopen maanden heeft een aanzienlijk deel van de fans van de nationale teams gehoor
gegeven aan de oproep van international Jasper Diefenbach om een klein bedrag extra te
betalen aan de tickets voor wedstrijden van de Oranje volleybalteams. Ook de leerlingen van
De Driehoek zelf hebben zich ingespannen en met een kassabonnenactie van de plaatselijke
supermarkt een mooie bijdrage geleverd. Verder deed de Cruijff Foundation nog een duit in
het zakje wat bij elkaar de benodigde 8000 euro heeft opgebracht.
Komend schooljaar wordt het begeerde Schoolplein14 aangelegd bij De Driehoek zodat de
leerlingen voor, tijdens en na school samen kunnen spelen en sporten. “Schoolpleinen zijn
vaak grijs en saai wat niet uitdaagt tot bewegen”, vertelt Jasper Diefenbach. “Met een
Schoolplein14 kan ieder kind genieten van de unieke beleving van sport en spel. Ontzettend
gaaf dat we dit met elkaar omarmd hebben en dat het gelukt is om het benodigde bedrag bij elkaar te sparen.


Dordrecht 15 augustus 2017 - OPOD Zomerschool: leren door bewegen en ouderbetrokkenheid!
Maandag 7 augustus was het dan zover: de officiele opening van de OPOD Zomerschool op 3 locaties. Wethouder Peter Heijkoop was tijdens het zomerreces bereid om het startschot te geven op locatie Mondriaan. In de ochtend wordt er hard gewerkt in de klassen en in de middag is er ruimte voor spel en sport, gecombineerd met reken en taal opdrachten. De ruim 100 leerlingen die deelnemen beleven veel plezier. Ook de ouders worden op een actieve manier betrokken bij de Zomerschool middels 'Doe ff gezond' proeverijen (gezonde leefstijl en eetgewoonten promoten), informatie over de meerwaarde van voorlezen door de vrijwilligers van de Voorleesexpress. Vandaag was er voor de leerlingen een speciale buitenactiviteit in het Weizigtpark: 'Groen doet goed'!  De leerlingen gingen aan de slag met schepnetjes, wateronderzoek enz. Even dreigden fikse regenbuien er voor te zorgen dat de middag 'in het water zou vallen', maar gelukkig klaarde het weer op en kon het programma gewoon doorgang vinden! De Zomerschool wordt afgesloten op donderdag 17 augustus met het uitreiken van officiele Zomerschool diploma's. Lees hier een leuke, korte, blog van de moeder van een Zomerschool leerling.
 


----------------------------------------------------------------------------------------

Comments