Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht
Waarde(n)vol - Betrokken - VerbindendOPOD biedt openbaar onderwijs op dertien basisscholen verspreid over zestien locaties in Dordrecht. Wij hebben basisscholen in alle wijken van de stad zodat er altijd een school in de buurt is. Wij bieden voor alle onderwijswensen een passende school; regulier basisonderwijs, onderwijs volgens speciale leermethoden (Dalton, Jenaplan en Montessori), scholen met plusconcepten (zorg, sport, muziek, Engelstalig) en speciaal basisonderwijs.

OPOD heeft top-primair onderwijs voor kinderen in de leeftijd van vier tot en met dertien jaar. Ongeacht afkomst, cultuur of (geloofs)overtuiging; ieder kind is bij ons welkom!


 OPOD Actueel

11 oktober 2016

OPOD presenteert nieuw strategisch beleidsplan

Woensdag 5 oktober, op de Dag van de Leraar, presenteerde OPOD het nieuwe strategisch beleidsplan voor de jaren 2016 - 2020. Op een feestelijke bijeenkomst in het Montessori Kind Centrum Mozaïek kwamen de juffen en meesters van de OPOD-scholen, het ondersteunde personeel en vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht bij elkaar. Het Mozaïekkoor zorgde voor een muzikale aftrap van de bijeenkomst. Niek Barendregt, voorzitter College van Bestuur van OPOD, overhandigde daarna de eerste exemplaren 

van het strategisch beleidsplan aan wethouder van onderwijs Peter Heijkoop en lid Raad van Toezicht Jan Edo Otten.

In een korte toespraak noemde wethouder Heijkoop het enthousiasme en de inzet van de meesters en juffen als één van de belangrijke OPOD-kenmerken. Daarna bedankte Jan Edo Otten de medewerkers van OPOD voor 

hun bijdragen bij het tot stand komen van het nieuwe strategisch beleidsplan

Niek Barendregt lichtte daarna in het kort de uitgangspunten van de nieuwe koers toe. OPOD gaat zich de komende tijd sterker richten op en profileren met initiatieven die leiden tot onderwijs van topkwaliteit, dat gegeven wordt door bevlogen professionals, dat toekomstgericht, 21ste -eeuws onderwijs is en in verbinding met haar omgeving staat. 

Na zijn motiverende toespraak kon het personeel dan ook in verschillende werkgroepen meedenken en meepraten over de vier thema's. Op deze participerende manier wordt het beleidsplan de komende maanden verder ingevuld met concrete acties en ontwikkelingen.In het Beleidsplan staat de richting aangegeven, aldus Niek Barendregt, de invulling en hoe die tot stand komt, is een zaak van ons allemaal.

Het strategisch beleidsplan is als pdf te openen door hier te klikken.
Bekijk hier een filmpje over OPOD

OPOD; waarde(n)vol, betrokken en verbindend.


29 september 2016

Bekijk de functiebeschrijving en download het profiel voor Lid Raad van Toezicht - portefeuille financiën