obs De Statenschool Jenaplanonderwijs 

Uitgangspunten 

Kiezen voor de Statenschool is ook kiezen voor een speciale aanpak. Een deel van ons onderwijs is gebaseerd op de Jenaplangedachte van Peter Petersen. En verder integreren we alle bruikbare ontwikkelingen op onderwijsgebied. 

We werken bijvoorbeeld met de ideeën van 'Meervoudige intelligentie' omdat we ervan uitgaan dat ieder mens beschikt over meerdere intelligenties om tot leren te komen.

Vóór alles staat dat kinderen leren en werken én dat kinderen leren met elkaar omgaan op een manier die past bij de samenleving van vandaag.

Meervoudige intelligentie uitwerken

Op de Statenschool willen we goed onderwijs geven. We willen dat ieder kind een mondig, positief kritisch, coöperatief en gelukkig mens wordt binnen onze wereld. De kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn, kunnen de kinderen opdoen op de Statenschool. Op de Statenschool kom je tot samen leren en samen leven.

Wilt u meer over ons weten? Bezoek de site van de Statenschool