John F. Kennedyschool

Niet apart maar samen

De JFK is een school met een open en transparant karakter, gevestigd op drie locaties in verschillende wijken in Dordrecht. Kenmerk van onze scholen is het veilige en plezierige leerklimaat. Een klimaat waar kinderen zich vertrouwd voelen en waarin ze hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen. Uw kind gaat met plezier naar school, voelt zich thuis en leert veel. 

De kwaliteit van ons onderwijs is hoog. Er heerst een fijne sfeer in de klassen en de leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. Wij geven aandacht aan de eigen talenten van elk kind. U, als ouder, speelt daarbij een belangrijke rol.

Ons motto is ‘niet apart maar samen’. Dit brengen we in de praktijk door goed contact te onderhouden met de ouders. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind en wij verwachten dat u ons informeert over belangrijke gebeurtenissen die thuis plaatsvinden. Een goede samenwerking tussen school en thuis komt immers ten goede aan het kind.

Wilt u meer over ons weten? Bezoek de site van  de John F. Kennedyschool