Wantijschool

Wantijschool in beweging

Als openbare school onderscheidt de school zich door de volgende kenmerken:
  • Geen drempels: elke ouder kan zijn of haar kind op onze school onderwijs laten volgen, ongeacht godsdienst, levensbeschouwing of etnische achtergrond.
  • Veelvormigheid: onze samenleving kent variaties en verschillen. De school is actief in het omgaan met al die verschillen.
  • Openheid en respect zijn democratische waarden en normen, die in de dagelijkse praktijk van de klas en de school terug te vinden zijn.
Op onze school krijgen zowel leerlingen als personeel de kans om hun eigen talenten te ontwikkelen. Dit doe je niet alleen, maar altijd samen met anderen. Heel belangrijk is het inzicht dat de school deel uit maakt van de samenleving en zo voortdurend in beweging is.

Wilt u meer over ons weten? Bezoek de site van de Wantijschool