Obs Dubbeldam

Engelstalig kleuteronderwijs

Wanneer u bij ons in een kleutergroep binnenloopt, is de kans aanwezig dat u terechtkomt in een Engels liedje, spelletje of gesprek. In onze kleutergroepen krijgen de kinderen namelijk ongeveer vijf uur per week les in het Engels.

Miss Jean, onze vakleerkracht wiens moedertaal Engels is, neemt elke dag een uur over van de groepsleerkracht. Ze leest voor, zingt liedjes met de kinderen, speelt spelletjes in de klas of in het speellokaal, maar allemaal in het Engels. De kinderen worden als het ware even ondergedompeld in het Engels. En na verloop van tijd gaan steeds meer kinderen tijdens dit uur Engels praten.

Vanaf groep drie geven we onderwijs in een niveau dat past bij uw kind. Dit betekent dat de leerkracht eerst de leerstof uitlegt, dit is de instructie. Vervolgens gaan de kinderen op hun eigen niveau aan het werk. Kinderen die de stof begrijpen, gaan direct aan de slag, anderen krijgen extra uitleg aan de instructietafel. De kinderen die de lesstof goed aankunnen, krijgen extra lesmateriaal aangeboden met verdiepende opdrachten.

We geven dus klassikaal onderwijs, maar op een manier die past bij het niveau van uw kind.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten? Bezoek de site van OBS Dubbeldam