Montessori Kindcentrum het Mozaïek

Dat is leven!

Spelen, leren, eten, slapen, lachen, ontdekken, groeien... in het Montessori Kindcentrum.

Op Montessorischolen wordt gewerkt volgens de ideeën van Maria Montessori. Maria Montessori vond dat een kind zich helemaal vrij moet kunnen ontwikkelen, binnen de kaders die het hedendaagse onderwijs stelt . Als de omgeving goed is, zal het kind vanzelf willen verkennen, experimenteren en dus leren. De school is er om de omgeving geschikt te maken tot een uitdagende werkplek.Het onderwijs vindt plaats in groepen. Om zich te kunnen spiegelen met anderen zitten er altijd drie leeftijdsgroepen bij elkaar.

MKC MozaieK is behalve Montessorischool ook de eerste kunst- en cultuurschool in Dordrecht en omgeving. Stichting ToBe begeleidt de kinderen bij het ontwikkelen en uiten van hun kunstzinnige talenten. Verder werken we in het Montessori Kind Centrum' Mozaïek' samen met professionals in de dag- en buitenschoolse opvang, de voor- en vroegschoolse educatie, het onderwijs en de vrije tijd. Alle activiteiten worden uitgevoerd vanuit de uitgangspunten van onderwijs en opvoeding van Maria Montessori.

Ongeveer 50% van de kinderen komt uit de buurt, de overige 50% komt uit andere wijken van Dordrecht en van buiten Dordrecht. Onze kinderen hebben dus verschillende sociale en culturele achtergronden. Het maakt ons centrum een mooie afspiegeling van de Dordtse samenleving.
In het Montessori Kind Centrum' Mozaïek' werken professionals die gespecialiseerd zijn in de dag- en buitenschoolse opvang, de voor- en vroegschoolse educatie, het onderwijs en de vrije tijd. Vier partners werken gezamenlijk vanuit de uitgangspunten van onderwijs en opvoeding van Maria Montessori.

Uitgangspunten van het MKC Mozaïek:
- Ieder kind ontwikkelt zich op een eigen, unieke wijze
- Ieder kind kan zichzelf zijn
- Ieder kind leert zelfstandig te handelen
- Ieder kind leert verantwoordelijk te zijn voor zichzelf
- Ieder kind leert kritisch te zijn

Ga naar de website van de school op montessorikindcentrum.opod.nl