obs Mondriaan
Missie. 
OBS Mondriaan is een brede school en biedt regionale opvang voor nieuwkomers. Onze missie: duidelijke lijnen in een uitdagende wereld.
Een sfeervolle leerplek
Veel aandacht voor de Nederlandse taal
Spcialisatie in tweede taalverwerving
Extra personeel voor u en uw kind Ook actief na schooltijd

In de eerste plaats zijn wij er om leerlingen onderwijs te geven. De kwaliteit van dit onderwijs handhaven we op een zo hoog mogelijk peil. Daarnaast heeft de school in deze tijd ook een opvoedende taak. Leerlingen moeten normen en waarden leren en leren rekening te houden met elkaar. Dat alles zal het beste lukken in een omgeving waar het kind zich prettig voelt, waar veiligheid heerst en waar aandacht is voor de eigen talenten van elk kind.

We leren de leerlingen dat ze mede verantwoordelijk zijn voor een goede en veilige sfeer op school. Dit alles kan natuurlijk niet zonder hulp en medeverantwoordelijkheid van de ouders. Met elkaar leren we de leerlingen om op een gezonde manier in de maatschappij te staan.Tot slot is zorgverbreding ook een belangrijk punt. Waar nodig worden leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk ondersteund.

Wilt u meer over ons weten? Bezoek de site van OBS Mondriaan