obs Noordhove

De missie van onze school luidt: Hart voor hoofdzaken.

Met HOOFDZAKEN bedoelen we alle leervakken. Het is belangrijk dat onze leerlingen met een gedegen basiskennis onze school verlaten.
Met HART bedoelen we dat we oog hebben voor het kind achter de leerling zodat het kind ook in sociaal-emotioneel opzicht tot bloei kan komen.
Wij als leerkrachten werken met ons hoofd en ons hart. Dus met kennis van zaken en met liefde voor onze leerlingen.
Noordhove is een school:
- voor solide leerstofverwerving;
- waar met zorg wordt gewerkt aan een veilige omgeving waarin een ieder er mag zijn;
- waar kinderen regelmatig in contact komen met kunst, die leren te waarderen en zich erin kunnen leren uiten;
- waar we zowel sport als een sportieve houding erg belangrijk vinden.

Wilt u meer over ons weten? Bezoek de site van Basisschool Noordhove!