obs De Bever Daltononderwijs

Zelfstandigheid. Verantwoordelijkheid. Samenwerking. Basisschool De Bever, een Daltonschool.

Dalton is een manier van omgaan met elkaar. Een Daltonschool schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak. Deze taak heet bij ons De Bevertaak.

Daltononderwijs

De Bever is, na een oriëntatieperiode, met instemming van de medezeggenschapsraad gestart met een meerjarig scholingstraject om het Daltoncertificaat te halen.
Dit was een logische stap omdat de Bever al een aantal kenmerken van Dalton hoog in het vaandel had staan. Dalton is een manier van omgaan met elkaar. Een Daltonschool schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak. Deze taak heet bij ons De Bevertaak.
De drie principes van Dalton: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken vormen het uitgangspunt van het Daltononderwijs. De werkwijze op school is er steeds meer op gericht om deze drie principes te verwezenlijken.
Wij krijgen in de loop van dit schooljaar een visitatie van de Daltonvereniging. Als deze visitatie goed verloopt zullen wij het Daltoncertificaat ontvangen.
Via onze speciale Daltonnieuwsbrieven zullen wij u ook dit jaar weer op de hoogte houden.
Tot het moment van certificering is de bij dit informatieboekje gevoegde beknopte versie van de schoolgids van kracht. Later in het schooljaar zal weer een gedrukte versie verschijnen.

Regels

Eén van de hoofdprincipes van het Daltononderwijs is het omgaan met elkaar. Een hulpmiddel hierbij is het gebruik van regels. Wij als Bever gaan er van uit dat regels het best werken al ze het positieve gedrag benadrukken. Komend schooljaar werken we met de volgende 10 regels:
  1. Ben je aardig tegen iedereen, dan heb je veel vrienden om je heen.
  2. Er is er één die praat zodat het beter gaat.
  3. Gaan wij samen over straat, dan zorgen we dat ‘t netjes gaat.
  4. Nu laten we merken hoe goed we kunnen samenwerken.
  5. Wees zuinig op het materiaal: het is tenslotte van ons allemaal.
  6. Werk netjes, neem de tijd, het is geen wedstrijd.
  7. Iedereen voelt zich op z'n best als er niemand wordt gepest.
  8. In de gang en in de klas lopen we in de wandelpas.
  9. Een slimme jongen of meid komt elke keer op tijd.
  10. Wees altijd netjes en beleefd, zodat je het goede voorbeeld geeft.
De regel wordt 1 maal per 14 dagen gewisseld en is te vinden op de nieuwsbrief, in de groepen, bij de ingang van de gebouwen en op de taak.

Wilt u meer over ons weten? Bezoek de site van De Bever