obs De Griffioen

Spelen en leren
Op de openbare basisschool De Griffioen kun je iedereen ontmoeten; zo is het in het leven ook. De Griffioen is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht de godsdienstige gezindheid, politieke overtuiging of afkomst. Iedereen iswelkom en met iedereen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Wij respecteren de diverse levensbeschouwelijke en/of maatschappelijke visies. Onderwerpen worden in de lessen van verschillende kanten belicht. Op deze manier willen wij de kinderen een goede voorbereiding op de huidige samenleving geven.

Het klimaat van de Griffioen
Het pedagogisch klimaat hangt nauw samen met onze visie op kinderen en hun ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in een omgeving, waar zij zich veilig en geborgen voelen. Dit houdt in dat wij hen op een positieve manier benaderen. We zien dit als basis van ons doen en laten in de school. Belangrijk is o.a.: het zelfvertrouwen van de leerlingen, ze te leren zelf verantwoordelijkheid te dragen en zelfstandig te werken, maar ook de onderlinge hulp van kinderen te bevorderen.

Uitgangspunten
- waar we spelen en leren samen doen;
- waar kinderen zich ontwikkelen in een inspirerende en uitdagende omgeving;
- waar kinderen gestimuleerd worden tot creativiteit;
- waar voor elk kind een plaats is;
- waar aandacht is voor kind en ouders.

Wilt u meer over ons weten? Bezoek de site van de Griffioen