obs De Keerkring

De Keerkring, meer dan de moeite waard
De Keerkring is een basisschool waar het kind centraal staat. Respecteren van en inspelen op verschillen in ontwikkeling van kinderen is een heel belangrijk uitgangspunt.

Ondernemend Leren
Ondernemend Leren betekent voor De Keerkring: betrokkenheid van kinderen bij wat ze leren en doen, er zelf echt mee bezig zijn. Ondernemen dus in de zin van: actief betrokken zijn, intiatief nemen. Om dit binnen de school mogelijk te maken kiezen wij voor een duidelijk gestructureerde werkwijze en wordt altijd toegewerkt naar een concreet eindproduct.

Kenmerken van Ondernemend leren
 • Bevordering van ondernemend gedrag 
  Niet het initiatief aan anderen overlaten, maar zelf het initiatief nemen voor je eigen ontwikkeling en anderen stimuleren dat ook te doen.
 • Talentontwikkeling
  Inzicht krijgen in je eigen mogelijkheden en proberen vast te houden aan waar je goed in kunt worden.
 • Streven naar meesterschap
  Niet de gemiddelde prestatie is maatstaf, maar het beste waartoe je in staat bent.
 • Dienstbaarheid aan anderen
  Ondernemend gedrag kent een ethische kant. Niemand leeft voor zichzelf alleen. Talentontwikkeling dient gepaard te gaan met zorg voor de wereld om je heen, nadenken over de consequenties van je handelen, respect en waardering tonen voor anderen.
Wilt u meer over ons weten? Bezoek de site van OBS De Keerkring!