obs De Albatros

De beste start voor uw kind!
Wereldschool Obs De Albatros is een brede school. Dit betekent dat we opvang bieden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Bovendien kunnen we uw kind op de basisschool tijdens de schooldag allerlei leuke activiteiten aanbieden. Hiervoor werken we samen met diverse partners.

Onze schooltijden zijn aangepast. Zo hebben wij bijvoorbeeld een continurooster. De basisschoolkinderen gaan tot 15.00 uur naar school.

Wij stimuleren gezond gedrag. ’s Ochtends drinken we melk en eten we fruit. Tussen de middag eten de kinderen op school en verwachten we ook dat er gezond gegeten wordt. De kinderen kunnen in de pauze deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals sport, dans, handvaardigheid en muziek. Hiervoor zijn speciale vakdocenten aangetrokken.

Wij zijn trots op onze school! De kwaliteit van ons onderwijs is hoog. Met name met het taalonderwijs scoren we goed op de CITO-toets. De leerlingzorg is prima geregeld en we proberen de kinderen op diverse gebieden te stimuleren om gezond te leven.

Onze partners:

COKD: voorschoolse en naschoolse opvang.

Sportbedrijf Dordrecht: Sportactiviteiten tijdens schooltijd en in de pauzes.

Stichting ToBe: Muziek en handvaardigheid tijdens schooltijd

De Dobbertjes: peuterspeelzaal

Voorschool de Albatros: peuterspeelzaal

Wilt u meer over ons weten? Bezoek de site van OBS De Albatros