header OPOD

Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht


OPOD biedt openbaar onderwijs op dertien basisscholen verspreid over zestien locaties in Dordrecht. Wij hebben basisscholen in alle wijken van de stad zodat er altijd een school in de buurt is. Wij bieden voor alle onderwijswensen een passende school; regulier basisonderwijs, onderwijs volgens speciale leermethoden (Dalton, Jenaplan en Montessori), scholen met plusconcepten (sport, Engels vanaf groep 1) en speciaal basisonderwijs.

OPOD biedt top-primair onderwijs voor kinderen in de leeftijd van vier tot en met dertien jaar. Ongeacht afkomst, cultuur of (geloofs)overtuiging; ieder kind is bij ons welkom!

 OPOD Actueel

Dinsdag 20 maart 2018: Samen in actie voor meer leerkrachten voor de klas


Op maandag 19 maart werd in Dordrecht een feestelijke start gemaakt met het regionaal actieplan 'Passie voor Onderwijs'. Met dit plan willen regionale schoolbesturen samen met InHolland PABO Dordrecht, de Drechtsteden en Da Vinci College in actie komen om de tekorten aan leerrkachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers in het primair en speciaal onderwijs terug te dringen. Hoe? Volgens wethouder Heijkoop op de volgende manier:

-> Meer (zij) instroom PABO
-> Afgeven baangarantie
-> Behoud van leerkrachten
-> Verbeteren imago
-> Doorontwikkelen samenwerking

Meer lezen over dit onderwerp? Klik hier.


               foto: Rob Kamminga


Woensdag 7 maart 2018: Start 'Otto de Ontdekker' op de Wantijschool


“Simsalabim, ik tover nu…. een…verrekijker!” Zo klonk het vanmorgen in de gang van de Wantijschool, locatie Noordhove. In het mooie, karakteristieke, gebouw ging de nieuwe peutergroep ‘Otto de Ontdekker’ van start.


Echter, voordat dat kon moest Otto de Ontdekker nog gevonden worden… Een (tovenaars)leerling van de Wantijschool toverde allerlei attributen om gezamenlijk, de peuters én wethouder Peter Heijkoop, Otto te kunnen vinden. Via de voetsporen kwamen zij in de speelzaal terecht, waar zij als volleerde padvinders het klim- en klautercircuit namen. Dit circuit leidde naar een rood lint wat voor de groep gespannen was. Met een bijzonder grote en indrukwekkende schaar werd het lint behendig door de wethouder doorgeknipt. Hiermee was de peutergroep officieel geopend!   


De ‘Otto de Ontdekker’ peutergroep op de Wantijschool is de tweede groep die gelanceerd is binnen Stichting OPOD. Precies een jaar geleden startte OPOD voor het eerst met Otto de Ontdekker op OBS De Bever. Een leerkracht én een vrijwilliger voor de groep zorgen ervoor dat het didactisch aanbod naadloos aansluit op het aanbod in de kleutergroep van de school. Er vindt uitwisseling plaats tussen kleuters en peuters; zij ontmoeten elkaar in spel en leren.

Na het bewezen succes op de Bever starten er -gefaseerd-  op meerdere openbare basisscholen ‘Otto de Ontdekker’ peutergroepen. OBS De Meridiaan in Sterrenburg is, na De Bever en de Wantijschool, de eerstvolgende basisschool waar ‘Otto’ zal starten.


De doelstelling van OPOD voor 2016-2020, is uit te blinken in de scharnierpunten van de doorgaande lijn 0-16 jaar. Door de zogenoemde ‘schotten’ weg te nemen ontstaat er ruimte voor een doorgaande lijn. Dit alles om de overstap naar de basisschool te verkleinen en een optimale ontwikkeling bij het kind te realiseren.


                                   
Maandag 5 maart 2018: Korte terugblik OPOD Academie


Ook zo genoten van de voorjaarsvakantie? VOor de liefhebbers van kou en sneeuw was het een feest! Je hoefde niet persé naar Oostenrijk of Frankrijk voor een potje sneeuwpret.


Voordat we allemaal begonnen aan een welverdiende vakantie stond de OPOD Academie op het programma.

Een bijzonder feit dit keer was de dubbele editie: zowel woensdag 21 als vrijdag 23 februari zijn er teams ontvangen in het Stedelijk Dalton Lyceum, locatie Kapteynweg, voor een inspirerende bijeenkomst met medewerkers onder elkaar.


De start was voor Caspar Hulshof. Met een overtuigend betoog zorgde hij bij vele juffen en meesters in de zaal voor een aantal boeiende 'eyeopeners'. Voor een ieder herkenbare theorieën die wij, als sponzen, tot ons nemen maar inmiddels door de wetenschap kunnen worden weerlegd.

De boodschap was duidelijk: wees kritisch op iedere overtuiging of specialist.


In groepen werd vervolgens gebrainstormd over verschillende stellingen rondom toekomstgericht onderwijs. Er ontstonden mooie gesprekken. De tijd was soms helaas te kort; overtuigingen liepen nog weleens uiteen. De overtuigingen waar consensus over was gevonden, zijn opgenomen in een gedeeld document waar de projectgroep toekomstgericht onderwijs mee aan de slag gaat.


De middag vervolgde in de grote zaal. Mark van der Sluijs, domeindirecteur Toekomstgericht Onderwijs, bracht het volgende in:

Ieder schoolteam mag een plan indienen bij het bestuur waarmee zij invulling geven aan 'toekomstgericht onderwijs'. Dit kan zeer uiteenlopende thema's betreffen: een

bibliotheek in de school, extra devices, professionalisering op het gebied van filosofie, een investring in de schooltuin enz. Feitelijk is alles toekomstgericht onderwijs. De centrale vraag is: wat hebben de kinderen die wij nu in de klassen hebben vooral nodig? Dat antwoord komt van de leerkrachten van de teams. Daadwerkelijk een plan met draagvlak dus. Ieder team ging vervolgens met elkaar het gesprek aan om te brainstormen om wellicht al wat handen en voeten te geven aan een plan.


De middag werd vervolgens afgesloten met een hapje en een drankje, bereid door oud-leerlingen van OPOD (nu scholier op het SDL). Met een tevreden gevoel begon iedereen aan een welverdiende vakantie.Woensdag 21 februari 2018: Hercertificering Kaleidoscoop op OBS De Albatros


Sinds vele jaren hanteert OBS De Albatros het voor- en vroegschools onderwijsprogramma ‘Kaleidoscoop’ in de onderbouw van de school.

Op donderdag 18 januari zijn 5 leerkrachten en twee onderwijsassistenten gehercertificeerd door Ellen van Eersel van het Nederlands Jeugd Instituut. Om de drie jaar onderhouden de medewerkers hun kennis en vaardigheden door middel van de hercertificering.  

Ellen van Eersel laat weten zeer enthousiast en onder de indruk te zijn van hoe het team van groep 1 en 2 met Kaleidoscoop werkt. “Enthousiaste en gedreven professionals met een groot hart voor hun kleuters”, zo schreef Ellen in haar rapport.

Ook benoemde zij dat de sfeer in de drie groepen positief en vrolijk is; “Kinderen zijn actief betrokken; er zit vaart in de lessen en er is interactie waarbij de taal wordt gestimuleerd. Wij zijn bijzonder trots op hen!”

OBS De Albatros is landelijk gezien een voorbeeldschool in het werken met Kaleidoscoop.  
V.l.n.r.: Diana van der Reek, Mark van der Sluijs (directeur), Maria Nunez Conde, Jannie Kalishoek, Niek Barendregt (College van Bestuur), , Marije Verhoeven, Saïda Abdoelrahman, Annemarie Balkestein. (Yvonne de Jong niet aanwezig op de foto.


Woensdag 31 januari 2018: Samenwerking Stichting OPOD en DSV in opleiden basisschoolleerkrachten

 

Sinds twee jaar kent Stichting OPOD (Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht) een samenwerking met de PABO in Dordrecht in het project ‘Opleiden in de school’.

Het schoolbestuur van de Dordtse Schoolvereniging (DSV) is nu aangesloten en werkt voortaan samen met Stichting OPOD en de PABO aan het gezamenlijk opleiden van studenten tot basisschoolleerkracht.

Binnen het project ‘Opleiden in de school’ worden door de PABO én de basisschool, studenten geschoold, gecoacht en beoordeeld in hun traject, tot het zijn van een startbekwaam leerkracht.  

De samenwerking tussen OPOD en DSV betreft het hebben van één bovenschools schoolopleider (coördinator, begeleider en eindbeoordelaar), het aanbieden van bijeenkomsten voor zowel praktijkbegeleiders als stagiaires én het gezamenlijk periodiek evalueren.

De samenwerking met PABO Dordrecht vindt onder andere plaats tijdens stagebezoeken, overleg, netwerkbijeenkomsten en scholingsmomenten.

Met het sluiten van deze samenwerkingsovereenkomst tussen OPOD en DSV (samen goed voor maar liefst 15 basisscholen) worden stageplaatsen in het basisonderwijs aangeboden, in elke wijk van Dordrecht.


   

Foto 1: Jos Rijk, bestuurder Dordtse Schoolvereniging en Niek Barendregt, bestuurder Stichting OPOD, tijdens het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst op 31 januari 2018.

Foto 2: Bestuurders Jos Rijk (DSV) en Niek Barendregt (Stichting OPOD) samen met Johan Pollemans, bovenschools schoolopleider.

 


Dordrecht 25 januari 2018: MKC Mozaïek start 90-jarig jubileumjaar met de Gedichtendag
   
 


Dordrecht 23 januari 2018: Juf Willie 40 jaar in het onderwijs!

Het was zaterdag precies veertig jaar geleden dat juf Willie Heuser van de John F. Kennedyschool in Dubbeldam als kleuterjuf haar loopbaan begon in het onderwijs.  Tussendoor heeft ze een paar jaar groep 3 gedaan en is ze af en toe gewisseld van school, maar de voorliefde voor kleuters bleef altijd bestaan. 
Begin jaren ’80 maakte juf Willie de overstap naar de toenmalige Eddingtonschool, de huidige John F. Kennedyschool. 
De altijd sportieve en energieke juf wilde maandagmorgen rustig en zo normaal mogelijk aan de dag beginnen, maar dat ging mooi niet door. De klas was vrijdag al door de kinderen en een collega-juf kleurrijk versierd en de kinderen zongen de juf na binnenkomst luidkeels toe. De kinderen hadden met elkaar ook een mooi cadeau gemaakt en verstopt in de klas. 
Juf Willie kreeg zaterdag van haar collega’s bloemen thuisbezorgd en wordt binnenkort nog getrakteerd op een etentje.

YouTube-video
Dordrecht 17 januari 2018 - SDL (VO) en OPOD (PO) starten NOVA Tienercollege

Vanaf augustus 2018 starten het Stedelijk Dalton Lyceum en Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht een nieuw onderwijsconcept: het NOVA Tienercollege.

Het onderwijs op het NOVA Tienercollege gaat zich richten op leerlingen van 10 tot 14 jaar, die de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs rustig willen opbouwen en die daarna zullen doorstromen naar de 3e klas HAVO of VWO.

 

Het NOVA- concept

Het NOVA Tienercollege staat voor: Nieuwsgierig, Onderzoekend, Verantwoordelijk en Ambitieus.

Het onderwijs op het NOVA Tienercollege spitst zich toe op ‘onderzoekend leren’. Daarvoor gaat de nieuwe school samenwerken met het wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zo leren de leerlingen al op jonge leeftijd vaardigheden, die ze in een later stadium nodig hebben voor een vervolgstudie op het HBO of op de universiteit.

Het Tienercollege zal tevens extra aandacht geven aan ‘beweging’ en ‘muziek’. De kinderen krijgen 3 keer per week bewegingsonderwijs en tijdens de muzieklessen zal veel aandacht worden besteed aan het bespelen van muziekinstrumenten.


 

Samenwerking OPOD en SDL

Uit diverse onderzoeken blijkt dat een aanzienlijk aantal leerlingen moeite heeft met de overstap van groep 8 naar de eerste klas van het voortgezet onderwijs. OPOD en SDL slaan de handen ineen om deze overstap te vergemakkelijken.

In de jaren dat de leerlingen op het Tienercollege zitten, maken zij in een vroeg stadium kennis met de middelbare school. Docenten van het SDL zijn vanaf het begin betrokken bij  onderzoeksprojecten en masterclasses op het Tienercollege. De leerlingen volgen in opbouwende mate lessen op de locaties Kapteynweg en de Overkampweg van het SDL. Zo leren de leerlingen al vroeg de docenten kennen en daarnaast raken zij vertrouwd met de ‘grootsheid’ van de middelbare school.

 

De volgende stap…

Het NOVA Tienercollege zal worden gehuisvest in de John F. Kennedyschool, locatie Eddingtonweg. Eind januari is hier een eerste informatiebijeenkomst voor Intern Begeleiders en leerkrachten groep 5 ,6, 7 en 8 van de basisscholen van Stichting OPOD. Daarna volgt een kennismaking met het Tienercollege voor geïnteresseerde kinderen en ouders, waarna de werving van leerlingen voor schooljaar 2018- 2019 van start gaat.

YouTube-videoLees meer: artikel AD Dordtenaar


Dordrecht 10 januari 2018 - Collega's ontmoeten elkaar tijdens OPOD Winter Wonderland Markt

Om 17:00 uur stond de rode loper voor het stadion van FC Dordrecht al vol met juffen en meesters én hun familieleden en/of vrienden. Op dat moment begon de OPOD Winter Wonderland Markt: een bijzondere variant op de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel van OPOD. De start van het jaar 2018; in verbinding met elkaar...

De oliebollen en een warme hand van Olaf de sneeuwpop en Anna, zorgden ervoor dat de meegebrachte kinderen (en volwassenen overigens) bij aankomst al in de stemming kwamen. Vervolgens konden de medewerkers het, in december, ontvangen kerstpakket besteden bij de zeventien lokale ondernemers die aanwezig waren. Met veel enthousiasme hadden zij hun chalet 's middags in wintersfeer gebracht en stonden de verschillende producten aantrekkelijk uitgestald. Er was voor ieder wat wils: van sjaals van de Wereldwinkel, bioscoopkaartjes van The Movies, kinderboeken van de Giraf tot kazen van Gert-Jan de Kaasboer.

Voor 18:00 uur was er middels een flyer, door de leerlingen van het project 'Playing for Succes', een 'verrassing' aangekondigd: 'OPOD 2017 in beeld'. Een korte film met momenten van trots van de scholen. Klik hier

Naast de chalets met ondernemers waren er verschillende activiteiten voor kinderen op het voetbalveld, livemuziek van de Sparkles en een 'foodcorner'. Met een broodje beenham en een warm (of koud) drankje in de hand, ontmoetten de mensen elkaar en genoten van de gezelligheid en het vermaak. Tot besluit nog een rondje in de zweefmolen of een rondje 'stormbaan'. Met een goed gevulde tas met cadeaus én een goed gevulde maag, ging men huiswaarts. "Volgend jaar weer...?!" was dan ook een veelgehoorde vraag na afloop! Een zeer geslaagd en bijzonder evenement zo aan de start van het nieuwe jaar.

         

Dordrecht 21 december 2017 - OBS De Albatros ontvangt vignet 'Gezonde school'

Basisschool De Albatros heeft voor het tweede jaar het vignet ‘Gezonde School’ behaald. Met het vignet ‘Gezonde School’ laat De Albatros zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De Albatros is trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en draagt bij aan het welbevinden van de kinderen. Zo zorgt De Albatros voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en Sport. Ons schoolplein is groot en de kinderen hebben écht de ruimte om te bewegen. Natuurlijk gymmen de kinderen in een mooie sportzaal. In de groepen 1 t/m 4 worden er zwemlessen gegeven. De groepen 5 t/m 8 hebben twee maal in de week een vol uur gym van meester Patrick. Daarbuiten worden er na schooltijd extra sportactiviteiten georganiseerd. Wilt u meer weten? Kijk op www.wereldschooldealbatros.nl. Directeur Mark van der Sluijs van De Albatros is trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo ‘Gezonde School’. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”

‘Gezonde School’ is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.


 

----------------------------------------------------------------------------------------

Comments