Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht
Waarde(n)vol - Betrokken - Verbindend


Eerdere  OPOD-actueel-berichten

Dordrecht 11 december 2017 - Alle OPOD scholen gesloten ivm landelijke staking

Staken is een recht van werknemers. Iedere medewerker van OPOD wiens reguliere werkdag op dinsdag 12 december 2017 valt, heeft een keuze gemaakt of hij/ zij gehoor wil geven aan de oproep van het PO-Front.

Na een inventarisatie door directeuren op de 13 scholen van OPOD is gebleken dat een overgrote meerderheid van het personeel het doel van de actie ondersteunt en morgen staakt. Hierdoor zijn er te weinig medewerkers aanwezig op de scholen om onderwijs te verzorgen. Dit betekent dat alle OPOD scholen morgen, 12 december 2017, gesloten zijn. Daarmee ontstaat duidelijkheid voor medewerkers, leerlingen en ouders.


Dordrecht 28 november 2017 - Eerste stap in realisatie fiets-uitleensysteem OBS De Bever

In oktober heeft OBS De Bever een cheque van € 5000,- ontvangen vanuit de campagne 'Aandeel in elkaar'van Rabobank Drechtsteden. Vanmiddag heeft de school de eerste stap gezet in het realiseren van het plan: een fiets-uitleensysteem.

Lees hier het bericht op AD Dordtenaar of klik door naar de website van Dordt Centraal.

Dordrecht 28 november 2017 - Pieten beweegfeest door PABO studenten op OPOD scholen!

Piet kan klimmen zeker weten.... Want hij heeft op de Pietenschool gezeten.... Natuurlijk willen kleuters net zo goed klimmen als de Pieten van Sinterklaas. De PABO studenten van InHolland wilden hier maar wat graag hun steentje aan bijdragen. Vanmorgen was het op drie scholen van OPOD dan ook een feestelijke toestand in de speelzalen. Er werd flink geoefend door alle aanwezige pieten-kleuters.

Lees hier meer!

Dordrecht 28 november 2017 - OPOD en KIEN gaan samenwerken

Met ingang van november 2017 gaat stichting openbaar primair onderwijs Dordrecht (OPOD) samenwerken met coöperatie KIEN u.a. (KIEN). In dit samenwerkingsverband bundelen 7 verschillende schoolbesturen in de regio Drechtsteden hun krachten en werken met elkaar samen op het gebied van ICT in het onderwijs. De samenwerking kenmerkt zich door het versterken van de gezamenlijke ICT-infrastructuur, kennisdeling en vergroting bij gemeenschappelijke ICT-vraagstukken, de gezamenlijke inkoop van ICT-apparatuur en de technische ondersteuning op locatie. 

Het ROC Da Vinci College, het Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht, het Griendencollege, LOKET Zwijndrechtse Waard, Stichting H3O en de Hans Petrischool, gingen OPOD al voor door de handen ineen te slaan op ICT-gebied. 

 
De kwaliteit van goed onderwijs staat bij OPOD voorop. Dit wordt mede bepaald door een betrouwbare, veilige en stabiele ICT-infrastructuur. Maar ook het gezamenlijk inkopen van ICT-apparatuur speelt een rol. Door vragen en gemeenschappelijke ICT-behoeften te bundelen, zijn de kosten voor bijvoorbeeld aanschaf van apparatuur of licenties lager te houden dan wanneer een schoolorganisatie dit alleen moet regelen. Daarnaast biedt KIEN ondersteuning via een eigen helpdesk en een support-afdeling. Allemaal binnen de regio, dus snel op locatie. 
Medewerkers en leerlingen van OPOD werken binnen de Google omgeving. Dit betekent voor KIEN een verdere verbreding van de kennis, naast Windows en Apple. Vanuit technologisch oogpunt is dit voor KIEN een goede ontwikkeling en is de toetreding van OPOD heel waardevol voor de coöperatie.                                                                                

Visie
Zowel OPOD als KIEN willen voorop lopen in ICT en innovatie. Voor OPOD betekent dit dat er ruimte moet zijn voor toekomstgerichte onderwijsconcepten, (bewezen) didactische modellen, digitale leerlijnen en leerlinggerichte software. De visie van KIEN sluit hier naadloos op aan. Technologie is een middel dat de kwaliteit van het onderwijs zal verhogen en kan bijdragen aan de ontwikkeling van de mens, mits juist ingezet.

Op de foto: Niek Barendregt, voorzitter van het college van bestuur OPOD en Ger Reijnders, directeur KIEN, tijdens de
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst

Lees verder op de website van

Dordrecht 22 november 2017 - OBS de Driehoek is 'connecting'

OBS De Driehoek was laatst hoofdpersoon in de 'tandemvlog' van de gemeente. Onder de noemer 'connecting DORDT' zet de gemeente Dordrecht de organisatie in beweging. We zoeken meer en meer de verbinding met bewoners en organisaties in de stad en regio. Samen werken we aan de ambities en opgaven van de stad. In de vlog stappen Maartje Vissers en Jorgen Snoep op de tandem. Zij vertellen hoe ze die verbinding binnen en buiten het Stadskantoor maken.

Kijk de vlog hier!


Dordrecht 13 november 2017 - Mini OPOD- Academie

OPOD organiseerde vanavond een bijeenkomst voor alle medewerkers: de mini OPOD- Academie. In lijn met het Strategisch Beleidsplan van OPOD wordt er dit schooljaar 3x de mogelijkheid geboden te werken aan de eigen professionele ontwikkeling. Middels sprekers, workshops (door externen of 'eigen' collega's), lezingen of scholing. In verband met de staking op 5 oktober verviel de eerste geplande Academie. Deze mini Academie (de naam zegt het al) was een kleine variant hierop én een tegemoetkoming richting de mensen die prijs stellen op deze momenten van verbinding met elkaar. Elena Carmona- van Loon sprak over professioneel handelen in relatie tot 'jezelf kennen' . Een boeiend thema voor een organisatie die toe wil werken naar 'Eigenaarschap' bij zijn medewerkers. Aansluitend op deze presentatie konden de collega's achterover zakken in de bioscoopstoel van Kinepolis: de documentaire 'De kinderen van juf Kiet' werd getoond. Een prachtige en ontroerende onderwijsfilm die een ieder boeide tot het eind. Met een bouwplaat van de nieuwe gesprekkencyclus van OPOD (Pak de regie!) op zak, verlieten de collega's moe en voldaan (na een lange werkdag) de bioscoop. Op naar de OPOD Academie in het voorjaar.

   

Dordrecht 13 november 2017 - Openbare scholen doneren €15.000,- aan Stichting Ambulance Wens

Kees Veldboer, directeur van Stichting Ambulance Wens, was onder de indruk van het bedrag wat maandagmiddag werd overhandigd door de twee OPOD leerling-ambassadeurs Nivien en Sara.

De leerlingen van de 13 openbare scholen in Dordrecht hebben een prachtig bedrag van maar liefst €15.000,- ingezameld met verschillende acties in het afgelopen jaar.

Op de scholen van OPOD is gedurende afgelopen jaar van alles georganiseerd om geld in te zamelen. Zo waren er meerdere flessenacties, een plantjesmarkt op Jenaplanschool De Driehoek, een recordjacht op de Keerkring, een sponsorloop op de Statenschool, en deden de leerlingen van het Mozaïek een ‘heitje voor een karweitje’. De euro’s stroomden binnen!

Kinderen van groep 8 van alle 13 openbare basisscholen hebben eind vorig jaar een maatschappelijk doel gekozen. Via hun Chromebook kozen zij uit dertien goede doelen voor Stichting Ambulance Wens. Stichting Ambulance Wens geeft terminale patiënten de kans om één laatste wens te realiseren.

Sara en Nivien, inmiddels brugklassers, kenden Stichting Ambulance Wens omdat de stichting de wens van een buurmeisje van de juf heeft vervuld.

De jonge ambassadeurs zijn aan het begin van 2017 bij alle scholen van OPOD langsgegaan met medewerkers van St. Ambulance Wens om de leerlingen te motiveren zich in te zetten voor het goede doel. En met succes!

De voorbereidingen voor de keuze van het goede doel voor 2018 zijn inmiddels in volle gang. De ‘vers’ geïnstalleerde OPOD Kinderraad heeft als eerste opdracht meegekregen in de scholen de voorkeur voor een nieuw goed doel op te halen. Uit deze 13 goede doelen zal wederom door de groepen 8 in december een nieuw doel worden gekozen.

Eén van de vier speerpunten van het Strategisch Beleidsplan van OPOD is: ‘in verbinding met de omgeving’. Met onder ander het maatschappelijk doel geeft OPOD vorm aan dit speerpunt.

In 2016 steunde OPOD het Roparunteam ‘Dordtse Klasse(n)’.

In de media: Dordt Centraal - AD Dordtenaar - RTV Dordrecht


 

Dordrecht 10 november 2017 - OPOD Kinderraad feestelijk geïnstalleerd

Vrijdag 10 november was een dag die de leerlingen van de Mondriaan niet snel zullen vergeten: na het bezoek van burgemeester Kolff kon de dag al niet meer stuk, maar met de installatie van de OPOD Kinderraad werd het helemaal een mooie dag!

Halverwege de ochtend kwam in de hal van basisschool de Mondriaan een groepje gezond gespannen leerlingen bijeen voor de installatie van de OPOD Kinderraad.

Tijdens dit officiële moment werden alle leden door bestuurder Niek Barendregt, één voor één naar voren geroepen. Zij ontvingen de officiële ‘OPOD Kinderraad-polo’ en een glas champagne voor een feestelijk 'proost moment'. Onder luid applaus van de toeschouwers en veel confetti, was de OPOD Kinderraad geïnstalleerd.

 

Afvaardiging van 13 scholen Op de 13 scholen van OPOD is gestemd op de meest geschikte leerling van de school voor deze taak: wie kan het best de belangen van onze school behartigen én meedenken over de toekomstplannen van de stichting? De OPOD Kinderraad bestaat uit zeven leerlingen uit groep 7 en zes leerlingen uit groep 8. Bewust een gemêleerd gezelschap, zodat er continuïteit gegarandeerd is. De groep 7 leerlingen nemen de nieuwe leerlingen mee in de werkwijze zodra zij zelf groep 8 zijn.

Direct van start! Na de feestelijkheden gingen de leden direct aan de slag: de eerste vergadering diende zich aan. Na een korte kennismaking was het tijd voor het eerste agendapunt: de lancering van de OPOD Kindbeloftenposter, oftewel: de strategische doelen van OPOD vertaald op kindniveau. Het tweede agendapunt betrof de keuze van een nieuw goed doel voor OPOD voor het jaar 2018. Deze twee thema’s leverden al heel boeiende gesprekken op.

Strategisch Beleidsplan Het realiseren van een OPOD Kinderraad was een laatste wens in het kader van de uitrol van het Strategisch Beleidsplan 2016-2020. De mening van onze leerlingen doet ertoe! Hoe kun je je plannen beter toetsen, dan deze voor te leggen aan de leerlingen waar we het allemaal voor doen?

Met de Kindbeloftenposter onder de arm, gingen de leden weer terug naar de eigen school. Een feestelijk en mooi begin van iets waardevols voor OPOD.


Dordrecht 10 november 2017 - Burgemeester Kolff verzorgt gastles op Mondriaan

Om 9:00 uur meldde zich 'hoog bezoek' op de Mondriaan: burgemeester Kolff kwam, in het teken van de week van respect, een gastles verzorgen in groep 8. Natuurlijk was hij in vol ornaat: de ambtsketting werd goed bestudeerd. De les was onderdeel van de week van respect die afgelopen week voor de twaalfde keer werd gehouden. De burgemeester heeft veel verteld aan de kinderen, er was ruimte voor alle vragen! De burgemeester en alle wethouders van Dordrecht bezochten afgelopen week verschillende scholen in Dordrecht om een gastles te verzorgen. Bijdrage in de Stem.

Dordrecht 8 november 2017 - Wethouder Lambrechts verzorgt gastles op de Statenschool

Woensdag ochtend was er 'hoog' bezoek in groep 8 van de Statenschool, school in de binnenstad. Wethouder Karin Lambrechts ging in gesprek met leerlingen van de Statenschool over een actueel thema: gender. Dit thema (en bezoek van de wethouder) is gekozen in het kader van 'de week van het respect'. Er werd een openhartig gesprek gevoerd door de leerlingen waar je, hoe toepasselijk, enkel respect voor kunt hebben!


Dordrecht 8 november 2017 - Leerlingen OBS De Driehoek bereiden diner voor ouderen

Vandaag zullen 11 leerlingen van Jenaplanschool De Driehoek tussen 14:00 en 19:00 uur in het restaurant en de keuken van het Sterrenwiel, de vrijwilligers van RestoVanHarte helpen bij het bereiden van een diner voor ouderen in het Sterrenwiel. Verbinding met de omgeving, is één van de strategische beleidspunten van OPOD én van De Driehoek. Dit punt komt nu wat nadrukkelijker aan de orde, omdat de hele school 5 weken lang bezig is met het project ‘Samenleven'. Voorafgaand aan dit diner zullen ook afspraken gemaakt worden over verdere samenwerking. O.a. met een oudere man, die kinderen wil leren banden te plakken, enkele oudere dames die kinderen willen helpen bij het leren haken, knopen, breien en borduren. En misschien treffen we ook nog ouderen die aangeven kinderen te willen helpen bij het werken in de schooltuin. De start van iets, wat wellicht leidt tot een mooie samenwerking.

Dordrecht 1 november 2017 - Winnende OPOD scholen ontvangen donatie Rabobank

Verenigingen en stichtingen uit de Drechtsteden kunnen elk jaar middels de Rabobank campagne ‘Aandeel in elkaar’ een sponsoraanvraag indienen voor een financiële bijdrage aan een activiteit of project. Met deze donatie van de bank kunnen lokale projecten worden gerealiseerd. Dit jaar hebben maar liefst 48 organisaties een aanvraag ingediend. Een commissie, bestaande uit 7 leden van de ledenraad, is verantwoordelijk geweest voor het beoordelen van alle sponsoraanvragen. Uit de 48 ontvangen sponsoraanvragen hebben zij een selectie gemaakt van 27 projecten, welke verdeeld zijn over de drie categorieën ‘sport’, ‘maatschappelijk’ en ‘cultureel’. En ja: twee projecten van OPOD zaten bij deze selectie! 1. Sport op scholen. Het betreft het organiseren van extra sportaanbod na schooltijd en in vakanties op drie scholen van OPOD (Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht). Te weten: Mondriaan, De Albatros en de John F. Kennedyschool. 2. Een fiets-uitleensysteem voor OBS de Bever. Bedoeld voor de leerlingen en kinderen in de wijk ( Bever, Stadspolders). Denk aan noodzakelijke beschikbaarheid van fietsen voor het verkeersexamen of een uitje (van school) naar bijv. de bibliotheek. Tot 26 oktober kon er door iedereen gestemd worden op de geselecteerde projecten.Tijdens de feestelijke Ledenavond op maandag 30 oktober in het Energiehuis in Dordrecht is bekend geworden dat beide projecten gewonnen hebben. De directeuren van de scholen ontvingen van Rabobank Drechtsteden een prachtige cheque t.w.v. €5000,- om het plan uit te voeren. Klik hier voor een impressie van RTV Dordrecht.

            

     

Dordrecht 13 oktober 2017 - Expeditie Micro:BIT groot succes!

Expeditie Micro:Bit & ‘Heel OPOD programmeert’ was een succes! Alle kinderen hebben, in aanwezigheid van genodigden en pers, van wethouder Peter Heijkoop een Digi-Klooikoffer gehad. Na de overhandiging is de wethouder geprogrammeerd door de kinderen, zodat hij uiteindelijk als ‘robot’ het project kon openen door het filmpje te starten. Daarna zijn alle kinderen gemixt tot koppeltjes en aan de slag gegaan met het programmeren van de micro:bits. Die mix van onze OPOD leerlingen was heel erg leuk om te zien!

Zonder de voorbereiding en het enthousiasme in de klassen in aanloop naar die vrijdag voor de herfstvakantie was het niet gelukt om het project tot een succes te laten zijn.

Vrijwel alle  betrokkenen vonden het enorm geslaagd om op deze wijze met alle OPOD-scholen samen iets te ondernemen. Reden om dit in de toekomst te herhalen met elkaar!


Dordrecht 4 oktober 2017 - Opening Kinderboekenweek OBS De Bever
Vanmorgen werd op OBS De Bever de Kinderboekenweek griezelig swingend geopend.
Na 8:30 uur kwamen de juffen en meesters en vulde het plein zich met enge heksen, spoken en griezels.
Onder leiding van een leerling van de Keerkring is maandagochtend 2 oktober intensief geoefend op de zang en dans bij het lied 'Gruwelijk Eng'.
Na een kort praatje van meester Marc waren alle leerlingen er klaar voor om swingend en zingend de Kinderboekenweek te openen.
De komende week wordt er vooral veel aandacht besteed aan crea, muziek, theater, drama en vooral natuurlijk het plezier van lezen! De Kinderboekenweek wordt op vrijdag 13 oktober afgesloten met een tentoonstelling en griezeldisco voor leerlingen, ouders, kennissen en opa's en oma's. 

Dordrecht 4 oktober 2017 - Landelijke stakingsactie en OPOD

Binnen het primair onderwijs wordt al enige tijd gestreden voor een eerlijk salaris voor leerkrachten en werkdrukvermindering. De vakbonden hebben de medewerkers in het basisonderwijs opgeroepen om op donderdag 5 oktober 2017 de gehele dag het werk neer te leggen.

Staken is een recht van werknemers. Iedere medewerker van OPOD wiens reguliere

werkdag op donderdag 5 oktober 2017 valt, maakt een keuze of hij/ zij gehoor wil geven aan de oproep van het PO-front. De meeste medewerkers van onze 13 basisscholen  zijn voornemens te gaan staken.

Dit betekent dat alle OPOD scholen op 5 oktober 2017 gesloten zullen zijn. Daarmee ontstaat duidelijkheid voor medewerkers, leerlingen en ouders.

Op welke wijze invulling gegeven wordt aan deze stakingsdag, is per school verschillend. Een aantal medewerkers is van plan af te reizen naar het Zuiderpark in Den Haag.

Op verschillende scholen is de steun voor de landelijke stakingsactie door verschillende ouders kenbaar gemaakt. Ter illustratie: Op Daltonschool De Meridiaan in de wijk Sterrenburg is afgelopen week een grote kring gemaakt door kinderen en ouders op het schoolplein, onder het motto: “hand in hand voor beter onderwijs”.

Er is ruim op tijd gecommuniceerd aan de ouders dat de scholen 5 oktober dicht gaan. Opvangorganisaties hebben extra personeel ingezet om kinderen op te kunnen vangen. Voor ouders die geen opvang hebben kunnen realiseren is er de mogelijkheid, in overleg met de directeur van de school, een passende oplossing te vinden. Wij hopen met zijn allen op een succesvolle stakingsdag!

 

Dordrecht 31 augustus 2017 - Henk de Vos, directeur van OBS Mondriaan, vandaag met pensioen!

Na ruim 43 jaar in het onderwijs en meer dan 20 jaar directeur van obs Mondriaan gaat Henk de Vos per 1 september met pensioen. Ter gelegenheid hiervan is het vandaag 'feest' door de hele school! Kinderen en ouders nemen allemaal afscheid van 'meester' Henk. In de middag is er een receptie voor genodigden. Wij wensen Henk de Vos een fijn pensioen, met veel tijd om zijn hobby's uit te oefenen en te genieten van de rust! 


Dordrecht, 23 augustus 2017 - Ernst en Bobbie bezoeken basisscholen in Sterrenburg
Kinderhelden Ernst en Bobbie, bekend van hun jeugdprogramma's op televisie en de theatershows, komen vandaag op bezoek bij basisschool de Keerkring, de Driehoek en de Meridiaan. Het tweetal maakt vandaag een rondrit met de 'Soepkippen-limo' door de wijk SterrenburgBij elke basisschool stappen Ernst en Bobbie uit om door de school te gaan of voor de school een foto te maken. Daarna zal er een persconferentie plaatsvinden in de rijdende limousine met twee kinderen die de vragen mogen stellen aan Ernst en Bobbie. 
Het is een actie van supermarktketen Jumbo. Ernst en Bobbie vormen de gezichten van een nieuwe actie van deze super, waarbij klanten vanaf vandaag kunnen sparen voor de theatershow op woensdag 18 oktober in de sportboulevard in Dordrecht. Klik hier voor de beelden van Dordt Centraal!

Dordrecht 22 augustus 2017 - OJBS De Driehoek krijgt een Schoolplein14!
Op woensdag 19 april gaf international Jasper Diefenbach de aftrap voor een bijzondere
crowd funding-actie: het bij elkaar sparen van een Schoolplein 14 voor zijn oude basisschool
De Driehoek in Dordrecht. Dit weekend werd, na afloop van een wedstrijd van het Nederlands herenteam, bekend dat de benodigde €8000,- is opgebracht dankzij Oranjefans, een actie van de basisschoolkinderen en een bijdrage van de Johan Cruijff Foundation. Komend schooljaar wordt het begeerde Schoolplein14 aangelegd.
De afgelopen maanden heeft een aanzienlijk deel van de fans van de nationale teams gehoor
gegeven aan de oproep van international Jasper Diefenbach om een klein bedrag extra te
betalen aan de tickets voor wedstrijden van de Oranje volleybalteams. Ook de leerlingen van
De Driehoek zelf hebben zich ingespannen en met een kassabonnenactie van de plaatselijke
supermarkt een mooie bijdrage geleverd. Verder deed de Cruijff Foundation nog een duit in
het zakje wat bij elkaar de benodigde 8000 euro heeft opgebracht.
Komend schooljaar wordt het begeerde Schoolplein14 aangelegd bij De Driehoek zodat de
leerlingen voor, tijdens en na school samen kunnen spelen en sporten. “Schoolpleinen zijn
vaak grijs en saai wat niet uitdaagt tot bewegen”, vertelt Jasper Diefenbach. “Met een
Schoolplein14 kan ieder kind genieten van de unieke beleving van sport en spel. Ontzettend
gaaf dat we dit met elkaar omarmd hebben en dat het gelukt is om het benodigde bedrag bij elkaar te sparen.


Dordrecht 15 augustus 2017 - OPOD Zomerschool: leren door bewegen en ouderbetrokkenheid!
Maandag 7 augustus was het dan zover: de officiele opening van de OPOD Zomerschool op 3 locaties. Wethouder Peter Heijkoop was tijdens het zomerreces bereid om het startschot te geven op locatie Mondriaan. In de ochtend wordt er hard gewerkt in de klassen en in de middag is er ruimte voor spel en sport, gecombineerd met reken en taal opdrachten. De ruim 100 leerlingen die deelnemen beleven veel plezier. Ook de ouders worden op een actieve manier betrokken bij de Zomerschool middels 'Doe ff gezond' proeverijen (gezonde leefstijl en eetgewoonten promoten), informatie over de meerwaarde van voorlezen door de vrijwilligers van de Voorleesexpress. Vandaag was er voor de leerlingen een speciale buitenactiviteit in het Weizigtpark: 'Groen doet goed'!  De leerlingen gingen aan de slag met schepnetjes, wateronderzoek enz. Even dreigden fikse regenbuien er voor te zorgen dat de middag 'in het water zou vallen', maar gelukkig klaarde het weer op en kon het programma gewoon doorgang vinden! De Zomerschool wordt afgesloten op donderdag 17 augustus met het uitreiken van officiele Zomerschool diploma's. Lees hier een leuke, korte, blog van de moeder van een Zomerschool leerling.

Dordrecht 11 juli 2017 - Nieuw meubilair voor alle OPOD scholen!
In de eerste week van de zomervakantie is er een start gemaakt met het vervangen van al het meubilair op drie OPOD scholen. De komende vier jaar wordt op alle 13 scholen (16 locaties) het meubilair vervangen! Klik hier voor meer informatie

Dordrecht 4 juli 2017  - Inspirerend leren op OPOD Zomerschool

Voor het tweede jaar op rij krijgt Dordrecht een Zomerschool. Dit jaar zelfs voor zeven basisscholen op drie locaties! Dit zijn locatie de Albatros, Wantijschool Maasstraat en Mondriaan. Op locatie Mondriaan komt een unieke samenwerking tot stand. OPOD, als initiatiefnemer van de Zomerschool, gaat de samenwerking aan met basisschool de Fontein van stichting H3O. Een bundeling van krachten voor de kinderen waar deze Zomerschool zo goed voor is! Vorig jaar was de eerste editie van de OPOD Zomerschool op de John F. Kennedyschool. Dit was een groot succes. De kinderen waren razend enthousiast en gaven na afloop aan, dat zij het nieuwe schooljaar met meer zelfvertrouwen tegemoet gingen. Ook stichting OPOD was blij met het resultaat. De Zomerschool leverde meer op dan gedacht en ook de gemeente Dordrecht was hiervan overtuigd. De plannen voor de aankomende tweede editie zijn dan ook gerealiseerd in samenwerking met de gemeente. Dankzij die steun kunnen we de Zomerschool op meer locaties aanbieden en nog meer kinderen een positieve ervaring bezorgen. Dankzij de Zomerschool beginnen kinderen met een goede start - en juist zonder de zgn 'zomerdip'- aan het nieuwe schooljaar. In de ochtend volgen de kinderen een lesprogramma op maat, gericht op het verhogen van taal- en rekenvaardigheden. ’s Middags trekken ze er op uit voor leuke activiteiten op het gebied van natuur, sport en cultuur. Hattrick Sport verzorgt de sportieve activiteiten tijdens de Zomerschool en in week 2 staat een bezoek aan het Weizigtpark op het programma, thema: ‘Groen doet goed!’ De Zomerschool duurt twee weken: van 7 tot en met 17 augustus 2017. In totaal doen er zo’n zestig leerlingen mee. De deelnemende basisscholen zijn De Albatros, De John F. Kennedyschool, Wantijschool, de Bever, Mondriaan, Mozaïek en de Fontein. Ook Albert Heijn ‘van der Poel’ en JUMBO ‘de Staart’ werken mee aan de Zomerschool. Zij dragen bij aan een gezonde lunch tussen de middag. Op 7 augustus om 9:00 uur  is de feestelijke opening in het bijzijn van wethouder Heijkoop op basisschool de Mondriaan, Jacob Marisstraat 80.


Dordrecht 30 juni 2017
Vandaag was er groot feest op de Albatros! De school vierde het 60-jarig bestaan met een swingend dansfeest! De hele dag draaide het om 'dansen, dansen, dansen'. Gedurende de ochtend en het begin van de middag studeerden alle leerlingen van de school o.l.v. verschillende dansjuffen een dans in. In de middag werd er opgetreden voor de school, ouders en genodigden. Nadat alle klassen hun dans-skills hadden laten zien, werden alle mensen uitgenodigd om op de 'dansvloer' te komen. Zo werd het een dansspektakel waar jong en oud van genoot! Klik hier voor een sfeerimpressie!

Dordrecht 29 juni 2017
OPOD Jaarverslag 2016
Schoolbesturen in het primair onderwijs moeten jaarlijks vóór 1 juli een jaarverslag indienen bij het ministerie van OCW/DUO. Schoolbesturen hebben in 2014 afgesproken, dat zij hun jaarverslagen actief openbaar zullen maken. Een Jaarverslag bestaat uit een jaarrekening, aangevuld met een bestuursverslag. In het bestuursverslag staan alle aspecten rond de bedrijfsvoering en het beheer. Er wordt ingegaan op de personele situatie, de leerlingenontwikkeling en het investeringenbeleid. De jaarrekening bestaat uit een analyse van de financiële positie, inclusief een analyse van het exploitatieresultaat. Daarin staat bijvoorbeeld vermeld wat de schoolbestuurders en de intern toezichthouders verdienen. Schoolbesturen zijn verplicht om hun toekomstperspectief op te nemen in het jaarverslag. Ook wordt het risicomanagement beschreven. Tot slot vermeldt het schoolbestuur hoe het omgaat met de Code Goed Bestuur, de governancecode van het primair onderwijs. Onderaan op deze pagina vindt u het OPOD Jaarverslag 2016

Dordrecht 27 juni 2017

Alle scholen van OPOD sloten op 27 juni van 8:30 uur- 9:30 uur de schooldeuren. Er werd dit uur geen onderwijs verzorgd, maar gestaakt en met elkaar gesproken over de uitgangspunten van POFRONT/ #POinActie. Sommige scholen maakten een duidelijk statement. Op de Albatros een ludieke actie: het team nuttigde een ontbijtje op het schoolplein. Voor ouders of betrokkenen vrij om aan te schuiven.. Het Mozaiek wierp een hengeltje uit, maar helaas: zij vissen al tijden ‘achter het net’ . Helaas; vooralsnog is het ‘ vlees noch vis’ ... Originele uiting van onvrede! Op OBS Dubbeldam was de toegangsdeur ‘hermetisch’ afgesloten; in gepaste kleding liet het team zich pas zien om 9:30 uur. Het team van de Bever zag dit uurtje als uitgelezen kans om met elkaar vooral het onderwijs te vieren! Met een ‘ stukje’ taart werd het een ontspannen uurtje samen. Op de gevel van de Meridiaan hingen twee spandoeken met duidelijke taal: investeer in ons onderwijs! Klik op de volgende link voor het nieuwsitem van RTV Dordrecht.


Dordrecht, 21 juni 2017

Wethouder Peter Heijkoop (Onderwijs) heeft vandaag het vakantiemagazine ‘Groeten uit...' uitgereikt aan kinderen op onze school voor speciaal basisonderwijs: Het Kompas.


Nieuw vakantiemagzine 'Groeten uit'
'Groeten uit…'  is een magazine voor ouders en hun kinderen tot en met groep 4, met ideeën om thuis spelenderwijs met taal, spelletjes en andere leuke vakantieactiviteiten bezig te zijn. In het magazine staan leuke tips voor ouders om samen met hun kinderen er op uit te gaan, verhalen over talenten van kinderen en hun sport, speelse manieren om met taal en rekenen bezig te zijn, interviews etc.  Zeker in de zomervakantie, als kinderen een aantal weken niet naar school gaan, is dat heel belangrijk. 


Dordrecht, 12 juni 2017

In de Trinitatiskapel werd vandaag een debat voor kinderen georganiseerd over de Digitale wereld en de maatschappij. Het debat werd gevoerd onder kinderen van de Statenschool en enkele kinderen van de kindernevendienst van de Grote Kerk. Onder leiding van Harry Zimmerman, oud-docent filosofie en recht ontstond er een mooie discussie. Bij een onderzoek naar het effect van filosoferen met kinderen heeft het Kohnstamm-instituut vastgesteld dat het nuttig is voor de burgerschapsvorming. De Statenschool heeft al 24 jaar ervaring met filosoferen met kinderen van 4 tot 12 jaar. Het idee voor ‘Debat in de Stad’, een initiatief van de Dordtse Kerken en het Humanistisch Verbond, is afkomstig van oud-burgemeester Brok. Klik hier voor een impressie!

Dordrecht, 2 juni 2017

Basisschool de Albatros en de Fontein krijgen een nieuw jasje!

Op vrijdag 2 juni is er tijdens een feestelijk moment officieel getekend voor een langverwachte renovatie van basisschool de Albatros en de Fontein. Basisschool de Albatros zal tevens worden uitgebreid. De school gaat de samenwerking aan met kinderopvangorganisatie SDK en realiseert daarmee een Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Zowel basisschool de Albatros als de Fontein zijn gehuisvest in een gemeentelijk monumentaal pand, gebouwd in de jaren ‘50/ ‘60. Dit is één van de redenen dat er, na intensief overleg tussen het bestuur van OPOD, H3O en de gemeente Dordrecht is gekozen voor behoud van beide gebouwen.

De bestuurders van beide scholen en de kinderopvangorganisatie ondertekenden vrijdag 2 juni een officieel document waarmee ze hun samenwerking in dit project (renovatie en uitbreiding) bekrachtigden. De dag stond in het teken van feest. ‘Bob de Bouwer’ verzorgde op het plein voor alle leerlingen een ludieke act, waarna Wethouder Heijkoop met één druk op de knop van het confetti-kanon de renovatie definitief inluidde.

De komende periode zullen verschillende architecten hun ideeën over de renovatie en uitbreiding voorleggen aan beide scholen. Een uitdagende zoektocht naar de meest geschikte partij die de twee gebouwen optimaal tot hun recht kan laten komen.

 

Dordrecht, 31 mei 2017

Onderwijscafé

Het derde en tevens laatste Onderwijscafé stond in het teken van ‘Aandacht voor speciale behoeften’ bij kinderen. Het Onderwijscafé gaat na de zomervakantie door onder de naam OPOD Academie. De OPOD Academie wordt onderdeel van de professionalisering van alle medewerkers. Het programma zal hier dus ook op worden aangepast. 
Voor het laatste Onderwijscafé was een boeiend en uiteenlopend programma opgesteld, wat voor elke leerkracht interessant was. Het thema ‘Aandacht voor speciale behoeften’ raakt tenslotte direct de werkvloer. De uitdagingen waar leerkrachten dagelijks voor staan worden onder de loep genomen en specialisten legden uit hoe hier het beste op gereageerd kan worden. 
Als afsluiting trad cabaretier 'Timzingt' op met een kinderlijk verhaal over Nijntje, waarmee hij de hele zaal kostelijk heeft vermaakt.  

 

Dordrecht, 3 juni 2017

Basisschool Noordhove verder onder nieuwe naam

Op 1 augustus 2014 is basisschool Noordhove in de wijk Reeland gefuseerd met de Wantijschool. Vanaf 2 juli is basisschool Noordhove de naam Wantijschool gaan voeren.

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in een intensieve samenwerking tussen de beide leerkrachten teams. Zij werken vanuit een eenduidige visie. De leerlingen doen gezamenlijke activiteiten, zoals deelname aan sporttoernooien, schoolkampen en de schoolreis.

Nu is het tijd voor een volgende stap: basisschol Noordhove is per 2 juni de naam Wantijschool gaan voeren. Op die dag is de nieuwe naam officieel onthuld in het bijzijn van leerlingen en ouders. De oorspronkelijke naam ‘Noordhove’ zal in de praktijk als locatienaam gevoerd worden.

Open Huis

Samen met de onthulling van de nieuwe naam vond er ook op 2 juni een Open Huis plaats op beide locaties: Wantijschool; locatie Maasstraat en locatie Noordhove. Geïnteresseerden konden op die dag een kijkje nemen in de scholen, waar directeur Evelien Bultje rondleidingen verzorgden.  


24 mei 2017
MKC Mozaiek pakte flink uit bij de opening van het jaarfeest. Het thema van dit jaar was: beestenboel! De leerkrachten openden met een spetterend toneelstuk waarin 'Superjuffie' de gevangen dieren heeft bevrijd. Dit was de kick-off van een heel gezellige ochtend met veel variëteit in spelletjes.


25 april 2017
Het officiele filmpje van Jasper Diefenbach op de Driehoek
Via deze website is het filmpje te zien van de 'vlogger' die woensdag 19 april deze bijzondere dag heeft vastgelegd. Natuurlijk doen wij ook op deze plek een oproep aan iedereen met interesse voor volleybal: koop uw tickets en sponsor onze Jenaplanschool de Driehoek! 
De komende maanden (tm juli) kunnen fans die tickets willen bestellen voor volleybalinterlands op volleybal.nl/tickets gemakkelijk een klein bedrag extra betalen dat ten goede komt aan dit doel. 

YouTube-video21 april 2017
De Koningsspelen bij OPOD: een impressie

In het Dordtse Weizigtpark is goed te zien dat vandaag de Koningsspelen zijn. De meeste sportievelingen van basisschool MKC Mozaïek zijn volledig in stijl. Ze hebben oranje kleding aan, of rood-wit-blauwe vlaggetjes op hun wangen geschminkt.

Na het Koningsontbijt kunnen de kinderen zich uitleven. In groepjes gaan ze langs uiteenlopende spelletjes waar ouders klaar staan te helpen. Ouderwets touwtrekken, voetballen. Maar ook een bootcamp en het levensgrote spel vier-op-een-rij. De scholieren rennen één voor één naar het spel en doen een schijfje in het rek. Als het schijfje erin zit, mag de volgende leerling naar het bord gaan. Een soort estafette.

Ook de John F. Kennedyschool uit Dordrecht doet mee. De leerlingen sporten in en rondom de sporthal van DeetosSnel. Studenten Sport en Bewegen van het Da Vinci College in Dordrecht ondersteunen de kinderen. Vanuit de sporthal rent een groepje kinderen naar de stormbaan die op het gras staat. Enthousiast klimmen de snelste al op het grote kussen. „Ho, roept de juf, eerst jullie schoenen uittrekken!” Na een beetje gemopper vormen de kinderen twee rijen en kan de pret beginnen. In tweetallen klauteren ze lachend de baan over. Daarnaast lopen de leerlingen een sponsorloop om geld op te halen voor Stichting Ambulance Wens.

19 april 2017
Volleybalclinic international Jasper Diefenbach op Jenaplanschool de Driehoek.
Op woensdag 19 april was volleybal-international Jasper Diefenbach even terug op zijn oude basisschool OBS de Driehoek voor de aftrap van een bijzondere crowd funding-actie: het bij elkaar sparen van een Schoolplein14 voor de Driehoek. Samen  
met collega international Fabian Plak gaf Diefenbach de hele ochtend clinics aan groep 5 t/m 8.
Schoolplein14 is een initiatief van de Johan Cruijff Foundation (JCF) en heeft als doel alle leerlingen uit het basisonderwijs uit te 
 
dagen en te stimuleren om op het schoolplein met elkaar te spelen en te sporten (middels speciale coatings en kleurvlakken). 
Een professioneel filmpje, gemaakt door vlogger Sander de Bakker, zal binnenkort worden verspreid via de kanalen van de 
 
Nederlandse Volleybalbond, de Johan Cruijff Foundation en OBS de Driehoek/OPOD. In dat filmpje roepen de internationals hun 
 
achterban op bij te dragen aan dit mooie doel door een klein bedrag extra te 
 
betalen voor wedstrijdtickets voor de Oranje volleybalteams (t/m juli 2017). 
 
“Een fantastisch doel om aan mee te werken”, zegt Diefenbach over zijn bezoek
aan de Driehoek. “Kinderen zijn in deze tijd veel online, dat komt hun beweging 
 
natuurlijk niet ten goede. Heel goed dat de Johan Cruijff Foundation en de 
 
Nevobo daar op inspringen met dit unieke project.
Wij hopen dat onze fans dit initiatief dan ook massaal omarmen!” De leerlingen 
 
van de Driehoek deden dit in ieder geval: geïnspireerd én met een handtekeningen
 
kaart op zak verlieten zij de gymzaal. Hopelijk houden zij dit sportieve gevoel nog lang vast.3 april 2017

Sportpromotie op basisschool de Mondriaan

Na 9 weken verschillende sportlessen te hebben gevolgd via het Sportbedrijf, heeft de NT2 afdeling van OBS Mondriaan op maandag 3 april de laatste les afgesloten.

Zij deden dit in aanwezigheid van de mama's, papa's, andere familieleden en vrienden.

Nu de kinderen weten welke sport ze leuk vinden, kunnen zij zich gericht opgeven bij de sportclubs. Een mooie kans voor deze kinderen, dankzij de ondersteuning van OBS Mondriaan en het Sportbedrijf.


2 april 2017
Onthulling Gouden Pronkstuk tijdens opening Museumweek: leerlingen OPOD waren hierbij!
Zondagmiddag 2 april werd op het Statenplein het levensgrote, gouden exemplaar, van de Letterkast van het Onderwijsmuseum in Dordrecht onthuld. Een feestelijk moment direct naast 'onze' mooie Statenschool. Natuurlijk moesten onze leerlingen hier bij zijn. Uitgenodigd door het Onderwijsmuseum liepen zij in feestelijke optocht van het museum naar het Statenplein, onder begeleiding van de Jubal-band. De onthulling werd verricht door Wethouder Peter Heijkoop en tv-presentator Klaas van Kruistum, bekend van Zapplive. De 20.000 museumkaarthouders hebben dit Pronkstuk uitgekozen tot winnaar. Klik voor een mooie impressie van de middag op deze bijdrage van RTV Dordrecht.

30 maart 2017

Kunst met een hoofdletter K

Met een prachtige tentoonstelling hebben basisscholen de Albatros en de Statenschool donderdagavond 30 maart j.l. het project Kunst afgesloten.

Gedurende 8 weken is er veel geleerd over diverse kunstenaars die in de klassen centraal stonden. Geïnspireerd door het werk van deze kunstenaars uit het verleden en heden, ontwierpen de leerlingen verschillende kunstwerken, maakten woordkunst (raps) en taal-, lees- en schrijfopdrachten. Kortom: de leerlingen zijn ondergedompeld in het thema ‘Kunst’. Tijdens de tentoonstelling op donderdagavond 30 maart j.l. presenteerden de leerlingen hun ‘creaties’ met trots aan familie, kennissen en andere geïnteresseerden.

Leerlingen van de Statenschool bezochten de afgelopen weken het Dordrechts Museum. Bovenbouwleerlingen liepen een door de leerkrachten zelf uitgezette speurtocht en de middenbouw ontving een rondleiding. Er was voor elk wat wils: moderne kunst, 'ouderwetse' kunst, opgravingen uit Varna, opgezette dieren en honderden geschilderde vogels. De leerlingen mochten ook zelf nog een vogel maken. Wat een weelde, zo'n museum om de hoek.

Een stadswandeling met kijkopdrachten heeft de leerlingen veel geleerd over aanwezige kunst in de buitenlucht. Van graffiti tot beeldhouwwerk.

Een andere klas ging op bezoek bij de H&M Kunstwinkel, eigendom van de opa en oma van een leerling. Er volgde een quiz over de diverse kunstwerken en tot slot werden er ‘selfies’ gemaakt met het favoriete kunstwerk.


30 maart 2017

Open Dalton Dag op OBS De Meridiaan en OBS De Bever

De deuren van openbare basisschool de Meridiaan in Sterrenburg en de Bever in de wijk Stadspolders stonden op woensdag 29 maart wijd open. Niet alleen de buitendeur, ook de openstaande deuren van de lokalen lieten weten dat een ieder welkom was om een kijkje te nemen in de school.

Op basisschool de Meridiaan liepen er de gehele ochtend ouders en andere belangstellenden binnen, om te ervaren wat de kinderen op deze Daltonschool zoal doen. Om dit zo effectief en doelgericht mogelijk te doen, hadden de leerlingen van de Kinderraad een ‘dagtaak’ gemaakt.

Eenmaal voorbij de voordeur werden de ouders opgevangen door kinderen van deze Kinderraad. Zij vertelden de ouders dat de dagtaak bestaat uit drie delen: overzien welke taken/activiteiten er zijn, plannen hoe je dit gaat doen en (na de uitvoering) reflecteren op hoe je het hebt gedaan. Gelukkig konden de kinderen uit eigen ervaring veel tips geven over het gebruik van een dag- of weektaak!

Op de dagtaak stonden voor de ouders twee soorten taken: kijk-taken en doe-taken.

De kijk-taken waren m.n. de lessen die konden worden gevolgd in de groepen. Hier konden de ouders zien hoe instructie wordt gegeven, hoe de kinderen omgaan met hun eigen weektaak en hoe er samengewerkt wordt.

Tijdens de doe-taken konden de ouders drie workshops volgen: mindfulness, muziek en crea. Met deze doe-taken wil de school laten zien dat zij deze lessen zeer belangrijk vindt in de ontwikkeling van het kind.

Om de vele indrukken van deze geweldige dag een plek te kunnen geven, konden de ouders in het Dalton Café genieten van een kopje koffie of thee.

Bent u niet in de gelegenheid geweest om deze dag mee te maken en bent u nieuwsgierig geworden, kom dan gerust eens langs op één van de twee Dalton scholen die het openbaar onderwijs in Dordrecht rijk is! Ook op een gewone doordeweekse dag blijven wij, kijkend naar de ontwikkeling van ieder kind, aandacht geven aan onze belangrijkste pijlers: zelfstandigheid,verantwoordelijkheid en samenwerking.Overlijden Marjolijn Kruyne

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze collega Marjolijn Kruyne. Marjolijn was leerkracht op onze school voor speciaal basisonderwijs Het Kompas. Voor collega’s, ouders en kinderen was zij jarenlang, in diverse functies, een vertrouwd en gewaardeerd gezicht. Marjolijn heeft gedurende deze periode erg veel contacten opgebouwd. De familie heeft een condoleanceregister opengesteld om herinneringen aan Marjolijn met elkaar te delen. U kunt een reactie achterlaten in dit register middels de volgende link: condoleanceregister Marjolijn Kruyne.

Vacature voor drie leerkrachten voor de vaste Invalpool

Vacature tijdelijke leerkracht Wantijschool


11 januari 2017

Kinderen OPOD-scholen steunen Stichting Ambulance Wens

Kinderen van groep 8 van de OPOD-basisscholen hebben met elkaar een maatschappelijk doel gekozen waar alle OPOD-scholen aan gaan meedoen in 2017. De kinderen konden via hun chromebook kiezen uit dertien goede doelen en kozen er uiteindelijk voor om de Stichting Ambulance Wens te gaan steunen. Stichting Ambulance Wens geeft terminale patiënten de kans om één laatste wens te realiseren.


Sara en Nivien, groep 8-leerlingen van basisschool De Mondriaan, kenden Stichting Ambulance Wens omdat de stichting de wens van een buurmeisje van de juf heeft vervuld. Dit verhaal was reden voor de twee leerlingen om Stichting Ambulance Wens in te zenden voor de goede doelenverkiezing.


De komende maanden zijn Sara en Nivien druk in de weer om acties te bedenken en het goede doel te promoten op de andere OPOD-scholen. De jonge ambassadeurs zijn vol enthousiasme begonnen op de nieuwjaarsreceptie van OPOD.


In 2016 steunde OPOD het Roparunteam ‘Dordte Klasse’. Met een miniroparun werd toen ruim 44.000 euro opgehaald tijdens de Koningsspelen.OPEN HUIS op alle OPOD-scholen 25 januari

Woensdag 25 januari zetten alle OPOD-scholen, van 09:00 tot 13:00 uur, hun deuren open voor een inloopochtend. Iedereen is welkom om een kijkje te nemen in de scholen. Om  meer te horen over de mogelijkheden voor uw kind. Om eens van gedachten te wisselen over samenwerkingsmogelijkheden in de wijk. Gewoon uit pure nieuwsgierigheid hoe het er tegenwoordig op een basisschool aan toe gaat.


Deze ochtend ziet u de school ‘in bedrijf’. Er worden gewone lessen gegeven, terwijl u door de directeur, een medewerker of bijvoorbeeld een lid van de leerlingenraad wordt rondgeleid door de school.


OPOD organiseert dit Open Huis onder meer om vorm te geven aan het nieuwe Strategisch Beleidsplan. Twee belangrijke punten daarin zijn dat OPOD streeft naar topkwaliteit van onderwijs en meer verbinding wil met de omgeving. Wij streven ernaar om vanuit de talenten en leerbehoeften van elk uniek kind les te geven en zorgen ervoor dat kinderen kunnen leren op een manier die bij hen past. We willen dat elke OPOD school zich ontwikkelt tot spin in het web en bruisend ontmoetingspunt bij uitstek in de wijk voor alle kinderen, ouders en buurtbewoners.

18 november
Drukke dag voor Pieten bij OPOD

Woensdagochtend repten twee Pieten zich in ijltempo van de ene OPOD-school naar de andere. Zij hadden niet alleen pepernoten en kruidnoten bij zich maar ook een speciaal cadeau voor twee kinderen van iedere school. Alle kinderen van de groepen 1 tot en met 4 konden namelijk een Sint-en-Piet-kleurplaat inkleuren. Uit de inzendingen kozen de OPOD-scholen daaruit zelf twee winnaars. De winnaars kregen kaarten voor de grote DJ Piet En Show op 27 november in Schouwburg Kunstmin. De Hoofdpiet en de Praatjespiet kwamen op OPOD-scholen langs om de kaarten aan de verraste kinderen te geven. Zij werden door de Pieten even in het zonnetje gezet en toegezongen door hun klasgenoten. Elke winnaar kreeg twee kaarten zodat hij of zij er met een ouder, tante, oma of vriendje naartoe kan. In totaal stelde OPOD 64 kaarten beschikbaar.11 oktober 2016

OPOD presenteert nieuw strategisch beleidsplan

Woensdag 5 oktober, op de Dag van de Leraar, presenteerde OPOD het nieuwe strategisch beleidsplan voor de jaren 2016 - 2020. Op een feestelijke bijeenkomst in het Montessori Kind Centrum Mozaïek kwamen de juffen en meesters van de OPOD-scholen, het ondersteunde personeel en vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht bij elkaar. Het Mozaïekkoor zorgde voor een muzikale aftrap van de bijeenkomst. Niek Barendregt, voorzitter College van Bestuur van OPOD, overhandigde daarna de eerste exemplaren 

van het strategisch beleidsplan aan wethouder van onderwijs Peter Heijkoop en lid Raad van Toezicht Jan Edo Otten.

In een korte toespraak noemde wethouder Heijkoop het enthousiasme en de inzet van de meesters en juffen als één van de belangrijke OPOD-kenmerken. Daarna bedankte Jan Edo Otten de medewerkers van OPOD voor 

hun bijdragen bij het tot stand komen van het nieuwe strategisch beleidsplan

Niek Barendregt lichtte daarna in het kort de uitgangspunten van de nieuwe koers toe. OPOD gaat zich de komende tijd sterker richten op en profileren met initiatieven die leiden tot onderwijs van topkwaliteit, dat gegeven wordt door bevlogen professionals, dat toekomstgericht, 21ste -eeuws onderwijs is en in verbinding met haar omgeving staat. 

Na zijn motiverende toespraak kon het personeel dan ook in verschillende werkgroepen meedenken en meepraten over de vier thema's. Op deze participerende manier wordt het beleidsplan de komende maanden verder ingevuld met concrete acties en ontwikkelingen.In het Beleidsplan staat de richting aangegeven, aldus Niek Barendregt, de invulling en hoe die tot stand komt, is een zaak van ons allemaal.

Het strategisch beleidsplan is als pdf te openen door hier te klikken.
Bekijk hier een filmpje over OPOD

OPOD; waarde(n)vol, betrokken en verbindend.


22 augustus 2016
Leren én plezier hebben tijdens de OPOD Zomerschool van de John F. Kennedyschool en De Albatros.

Ruim veertig kinderen van de John F. Kennedyschool in Crabbehof en De Albatros uit Wielwijk gingen de laatste twee weken van de vakantie al naar school. 

Zij hadden zich ingeschreven voor de Zomerschool 2016. 's Morgens kregen de kinderen les in de klas waarbij met name taal en rekenen aandacht kreeg. De juffen en meesters hadden allerlei leuke, uidagende en speelse opdrachten bedacht waarbij de kinderen vaak ook in beweging moesten komen. 'In beweging komen' was namelijk ook een van de kenmerken van de Zomerschool. Het middagprogramma bestond altijd uit sportonderdelen met daarin ook steeds taal- en rekenelementen. De kinderen bleven in de pauze over op school en kregen een gezonde lunch. In de ochtendpauze kregen ze bovendien nog fruit. De kinderen kwamen elke dag met plezier en enthousiast naar school. De juffen en meesters hadden 'geen kind' aan hen en genoten zelf ook van deze bijzondere vorm van lesgeven.

Donderdagmiddag, 18 augustus, de laatste dag van de Zomerschool 2016, presenteerden de kinderen een aantal activiteiten aan hun ouders. Ook wethouder Peter Heijkoop (onderwijs) was daarbij aanwezig. Hij overhandigde aan alle trotse kinderen (symbolisch) een diploma.
8 juni 2016
foto van Dordtse Klasse n.Talentvolle kinderen leveren topprestatie voor mensen met kanker!
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) en Team 47 Dordtse Klasse(n) hebben aan het begin van schooljaar 2015-2016 hun krachten gebundeld. Juffen en meesters van OPOD vormen Dordtse Klasse(n), waarmee zij voor de zevende keer meedoen aan de Roparun die voor de 25ste keer werd gehouden.

Op de OPOD-scholen zochten zij kindambassadeurs die zich belangeloos zijn gaan inzetten voor dit goede doel. De kindambassadeurs bedachten allerlei acties om geld op te halen. In de tussentijd deed Dordtse Klasse(n) hetzelfde.

Op 22 april 2016, tijdens de Koningsspelen, vonden op zestien locaties van Stichting OPOD Miniroparuns plaats. Alle kinderen hebben die dag een sportieve prestatie geleverd waarvoor zij gesponsord werden. Zij renden rondjes om zoveel mogelijk geld op te halen. Roparunteam 47 Dordtse Klasse(n) organiseerde deze dag, sportte met de kinderen mee en was er om de kinderen aan te moedigen.

Inmiddels is de Roparun 2016 achter de rug. Dordtse Klasse(n) heeft met het voltallige team de finish gehaald. Er was met recht sprake van een succesvolle samenwerking want de verschillende acties hebben maar liefst € 44.375,63 opgeleverd voor mensen met kanker.

Wij zijn trots op onze talentvolle en sportieve kinderen!


26 april 2013
Onze leerlingen renden een mini-RoParun tijdens de Koningsspelen.

De ruim drieduizend leerlingen van onze dertien basisscholen hielden vrijdag 22 april tijdens de Koningsspelen een mini-Roparun. Juffen en meesters van OPOD vormen namelijk al voor het zevende jaar het Roparunteam Dordtse Klasse(n), waarmee zij meedoen aan de loopestafette van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. 

De kinderen deden de Roparun in het klein na. Elke school had een team van acht lopers en fietsers samengesteld die om half negen werden 'weggeschoten' door wethouder Bert van de Burgt op de atletiekbaan van AV Parthenon op Sportpark Reeweg. De teams legden een rondje af op de baan en liepen en fietsten daarna naar hun eigen school. Op de scholen sloten andere kinderen zich bij hen aan waardoor er uiteindelijk ruim drieduizend kinderen meeliepen met de sponsorloop. Niet alleen het Roparunteam liep mee, maar ook veel andere juffen en meesters. Het was een geslaagd en feestelijk onderdeel van de Koningsspelen.


15 april 2016
Samenwerking Pabo Inholland en Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD)
Dordrecht - Woensdag 13 april ondertekenden de Pabo van Hogeschool Inholland en de stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) in het bijzijn van Wethouder Van de Burgt een samenwerkingsovereenkomst. Met deze overeenkomst wordt ingezet op een nauwere samenwerking op het gebied van ‘Samen Opleiden’.

Met ‘Samen opleiden’ zijn Hogeschool Inholland en OPOD samen verantwoordelijk voor het opleiden van leerkrachten. Het biedt OPOD de mogelijkheid om de aankomende leerkracht vanaf het begin te begeleiden onder leiding  van leerkrachten uit de eigen organisatie. Hiermee kunnen ook eventuele vacatures opgevuld worden door deze zelfopgeleide leerkrachten. Ook na het behalen van het diploma blijft er sprake van een coachende samenwerking tussen OPOD en de Pabo.

De samenwerking biedt ook mogelijkheden voor meer onderwijsinhoudelijke uitwisseling. Leerkrachten uit het basisonderwijs worden bij bepaalde thema’s ingezet voor gastcolleges, praktijktrainingen of workshops bij de Pabo. Daarnaast hebben OPOD en de opleiding afspraken gemaakt over het uitvoeren van onderzoek, gericht op didactische innovatie, waarbij leerkrachten van beide instellingen én studenten worden ingezet.

OPOD is voor Hogeschool Inholland de eerste partner van openbaar onderwijs. “Wij werken al jaren samen met het christelijk onderwijs en zijn erg blij dat we nu ook een nauwere samenwerking aangaan met het openbaar onderwijs”, aldus Albert van de Ree, opleidingsmanager  Pabo.

"Deze samenwerking geeft ons de mogelijkheid om jonge, bevlogen leerkrachten te verbinden aan onze mooie scholen", aldus Niek Barendregt, bestuursvoorzitter van OPOD.


6 april 2016 
OBS Dubbeldam ontvangt internationaal bezoek 

Al bijna twee jaar doet obs Dubbeldam uit Dordrecht mee aan het Europees uitwisselingsproject Erasmus+ Learners for life. 

Omdat obs Dubbeldam nationaal tot de voorhoede behoort als het gaat om het gebruik van ICT, Chromebooks en Google Apps for Education, kregen de bezoekende leerkrachten een uitdagend en afwisselend programma voorgeschoteld. Daarbij werd rekening gehouden met verschillende mogelijkheden op iedere Europese school. Zo waren er activiteiten om de beginselen van het programmeren te ervaren zonder het gebruik van de computer, maar ook waren er activiteiten waarbij de computer wel moet worden ingezet. Daarbij vliegen leerkrachten van deelnemende scholen uit naar hun Europese collega’s om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen en te delen. Zo wordt het goede onderwijs steeds een stukje beter gemaakt. Maandag 4 april was het de beurt aan obs Dubbeldam om een workshop te verzorgen en kwamen leerkrachten uit Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Zweden en Spanje naar Dordrecht om deel te nemen aan een workshop ICT. 

Na het zelf uitproberen en ervaren van werkvormen werd een bezoek gebracht aan de groepen 1 tot en met 8 en zagen de bezoekers het enthousiasme waarmee leerlingen en leerkrachten ICT gebruiken in de les. Zo werd er in groep 7 gestoeid met binaire getallen, werden Bee-Bots geprogrammeerd in groep 1 en 2, werden 3D ontwerpen en hologrammen geprogrammeerd met Scratch in groep 8 en werd met 3D-brillen gereisd en gelopen in New York. 

Aan het einde van de succesvolle workshop, bleek uit de reacties dat alle deelnemers veel nieuwe ideeën en indrukken hadden opgedaan om mee te nemen naar hun eigen scholen. 


26 januari 2016
Alle kinderen in groep 8 van de OPOD-scholen werken nu met Chromebooks.

Dinsdag reikte Bert van de Burgt, wethouder onderwijs en educatie, Chromebooks uit aan kinderen van groep 8 van het Montessori Kind Centrum Mozaïek in Nieuw Krispijn.

Op alle openbare scholen in Dordrecht (OPOD-scholen) krijgen de kinderen in groep 8, naast gewoon onderwijs, nu ook les met behulp van Chromebooks. "Werken met computers is niet meer weg te denken uit onze samenleving", zei Van de Burgt tegen de kinderen, "of het nu in het ziekenhuis is, op een kantoor of in een fabriek; iedereen werkt met computers. Daarom krijgen jullie vanaf nu ook allemaal les met behulp van de Chromebooks. Zo zijn jullie nog beter op de toekomst voorbereid."

De OPOD-scholen geven hiermee vorm aan toekomstgericht onderwijs waarbij de kinderen ondermeer vertrouwd raken met leren en werken in eendigitale omgeving. Het leren vindt zo niet alleen maar plaats binnen de muren van de school. 
Kinderen kunnen eventueel ook thuis aan opdrachten werken, of werkstukken aan hun ouders laten zien. De leerlingen werken onder andere met Google Classroom, een digitaal klaslokaal waar de leerkracht werk in klaar zet. De opdrachten worden ook digitaal ingeleverd en nagekeken.

Zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn enthousiast over deze nieuwe manier van lesgeven. Haast spelenderwijs ontdekken de kinderen de mogelijkheden van digitaal onderwijs waarin leren, delen én samenwerken een grote rol spelen.

Met de invoering van dit onderwijs zet OPOD de volgende stap naar innovatief en toekomstgericht onderwijs.


20 januari 2016
Alle kinderen in groep 8 'in the cloud' met Chromebook-onderwijs.

Vanaf deze maand krijgen de kinderen in groep 8 van alle openbare scholen in Dordrecht, naast gewoon onderwijs, ook les met behulp van een Chromebook. Dat is een kleine, handige laptop waarop de leerlingen met een eigen account inloggen. Ze werken hiermee volledig 'in de cloud'. Zij kunnen hun werk op school of eventueel thuis en laten zien aan hun ouders. Dinsdagochtend 26 januari reikt Bert van de Burgt, wethouder onderwijs en educatie, op het Montessori Kind Centrum Mozaïek in Nieuw Krispijn het laatste Chromebook uit.

De OPOD-scholen geven hiermee vorm aan toekomstgericht onderwijs waarbij de kinderen ondermeer vertrouwd raken met leren en werken in een digitale omgeving. Het leren vindt zo niet alleen maar meer plaats binnen de muren van de school. De leerlingen werken onder andere met Google Classroom, een digitaal klaslokaal waar de leerkracht werk in klaar zet. De opdrachten worden ook digitaal ingeleverd en nagekeken.

Zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn enthousiast over deze nieuwe manier van lesgeven. Haast spelenderwijs ontdekken de kinderen de mogelijkheden van digitaal onderwijs waarin leren, delen én samenwerken een grote rol spelen.


Met de invoering van dit onderwijs zet OPOD de volgende stap naar innovatief en toekomstgericht onderwijs.


5 januari 2016
Kinderambassadeurs OPOD steunen Dordts Roparun-team!
Vanaf dit jaar promoten Kinderambassadeurs van de openbare basisscholen in Dordrecht (OPOD) een maatschappelijk doel. Zij stimuleren kinderen, ouders en leerkrachten om mee te doen aan activiteiten die ten goede komen aan mensen die steun heel hard kunnen gebruiken. Tijdens de druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van OPOD zijn de Kinderambassadeurs voor 2016 bekend gemaakt. 

Het motto van de actie is 'Leven toevoegen aan de dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven'. In 2016 ondersteunt OPOD dan ook het Roparunteam 47 
Dordtse Klasse(n); het team dat grotendeels uit Dordtse meesters en juffen bestaat! Op de scholen worden allerlei activiteiten georganiseerd, met als hoogtepunt een heuse mini-Roparun tijdens de Koningsspelen. Alle activiteiten worden door en voor kinderen georganiseerd waarbij zowel de Kinderambassadeurs als het Roparunteam Dordtse Klasse(n) een grote rol spelen.

'Ik ben Kinderambassadeur geworden omdat ik graag mensen met kanker wil helpen. Ik wil graag alle kinderen enthousiast maken om ook geld in te zamelen voor de Roparun,' aldus Esila Ciftci, één van de Kinderambassadeurs van OPOD. 
Na de zomer kiezen de Kinderambassadeurs met elkaar het maatschappelijke OPOD-doel voor volgend jaar. 20 december 2015

15 december 2015
Vacature Schooldirecteur De Meridiaan
Voor de Meridiaan zoeken we een gedreven en enthousiaste Schooldirecteur (m/v) voor 32 - 40 uur per week, met ingang van 1 februari 2016.
De Meridiaan is een gecertificeerde Daltonschool in de wijk Sterrenburg. De Meridiaan is een kindcentrum voor kinderen vanaf 2 jaar. Het team van de Meridiaan bestaat uit 24 medewerkers. Samen geven zij les aan 320 kinderen. Het concept Daltononderwijs houdt een mix tussen vrijheid en gebondenheid in. Kinderen leren zelf plannen, samenwerken en kiezen, gecombineerd met goede instructies en kennisoverdracht. De Meridiaan is één van de dertien basisscholen van OPOD. 


6 december 2015
Mooi nieuws: Woensdag 2 december kregen we een brief waarin de Inspectie van het Onderwijs ons vertelde dat het geïntensiveerde toezicht is gestopt. 

Sinds begin 2014 werd door de Inspectie van Onderwijs, geïntensiveerd toezicht ingesteld, na een onderzoek waaruit bleek dat de kwaliteit van het bestuurlijk handelen van OPOD ernstige risico's  vertoonde en de kwaliteit van het onderwijs onder druk kwam te staan. In de afgelopen anderhalf jaar zijn er, aldus de inspectie, ingrijpende en doeltreffende verbetermaatregelen genomen. De  kwaliteit van het onderwijs op onze scholen is volgens de Inspectie momenteel weer op een aanvaardbaar niveau.

De Inspectie gaat ervan uit dat het bevoegd gezag (CvB) deze inzichten meeneemt in haar toekomstig beleid. Om ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling werkelijk gewaarborgd wordt in onze organisatie, gaan we onder meer een Strategisch Beleidsplan opstellen voor de komende vier jaar (het schoolplan voor OPOD). Daarbij worden medewerkers, leerlingen, ouders/begeleiders en externe partners betrokken. 
Want aan de kwaliteit van onderwijs, daar werken we samen aan! 

We kunnen uiterst trots zijn op het besluit van de Inspectie en danken dan ook iedereen die aan dit prachtige resultaat heeft bijgedragen. 

30 november 2015
En de winnaars zijn……!!

Dit zijn de winnaars van de Grote Sint en Pietselfie-wedstrijd die afgelopen weken plaatsvond op alle OPOD-scholen. We kregen veel leuke inzendingen binnen waarop kinderen zichzelf als Sint of Piet fotografeerden, of waarop ze met Sint of Piet stonden. Uiteindelijk heeft een deskundige jury uit alle foto’s 26 winnaars gekozen. Zij wonnen ieder twee kaartjes voor de voorstelling van afgelopen zondag 29 november van de DJ Piet En Show in Schouwburg Kunstmin.
De kinderen (en hun ouders/begeleiders) genoten volop van hun prijs. 
'Volgend jaar weer hé, meester?'

https://sites.google.com/a/opod.nl/opod/home/sint.jpg?attredirects=0