Dalton
Vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking

Vrijheid in gebondenheid
Op een Daltonschool leren kinderen door zelfstandig te werken. Ze krijgen een taak die op een bepaald tijdstip klaar moet zijn, maar ze mogen zelf bepalen hoe en wanneer ze de taak uitvoeren. Op deze manier leren kinderen organiseren, plannen en om zelf keuzes te maken. Maar ze leren ook hoe ze om moeten gaan met verantwoordelijkheid. De taak moet immers wel goed en op tijd volbracht zijn.
Het leren omgaan met vrijheid gaat stap voor stap. Kleuters krijgen een kleine, overzichtelijke taak. Bij leerlingen in de bovenbouw zijn de taken groter en ingewikkelder.

Zelfstandigheid
Op een Daltonschool wordt klassikaal les gegeven, maar veel taken worden zelfstandig uitgevoerd. De kinderen moeten zelf bedenken hoe ze de taak gaan uitvoeren, welke informatie hiervoor nodig is en of het misschien beter is om samen te werken. Hierdoor leert een kind zelfstandig denken en handelen.
Omdat ieder kind anders is, zal ieder kind een taak op zijn eigen manier en op zijn eigen niveau uitvoeren. De leerkracht die het kind begeleidt, houdt rekening met de individuele kwaliteiten van het kind.

Samenwerking
Op Daltonscholen wordt veel samengewerkt en in groepjes gespeeld. Het kan zijn dat leerlingen samen een opdracht uitvoeren, maar ook dat het ene kind een ander kind helpt. Zo leren de kinderen om naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor andere meningen.

Wilt u weten hoe het Daltononderwijs op onze scholen eruit ziet?

Kijkt u dan op de website van onze Daltonscholen: Obs De Bever en Obs De Meridiaan


Jenaplan
Gesprek, spel, werk en viering

Een Jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Het principe van het Jenaplanconcept is dat de school bijdraagt aan de opvoeding van kinderen. Kinderen leren niet alleen ‘schoolse’ kennis, zoals lezen, schrijven en rekenen, maar leren ook door samen te spreken, te spelen, te werken en te vieren. Daarnaast hebben ook de ouders een actieve inbreng bij schoolactiviteiten.

Gesprek
In kringgesprekken aan het begin van de dag, delen kinderen hun ervaringen met andere kinderen. Ze leren naar elkaar te luisteren en leren te spreken voor een groep.

Spel
Ook van spelen kun je leren. Want leren doe je niet alleen met je hoofd, maar ook met je handen, met je zintuigen, met je gevoel. Soms alleen, soms samen.

Werken
Leren is ook werken. Dit kan alleen en samen. De samenwerking kan plaatsvinden tussen kinderen van verschillende leeftijden. Bijvoorbeeld een leerling van de bovenbouw die een kind uit de onderbouw helpt met lezen.

Vieren
Ook het vieren gebeurt gezamenlijk. Vieringen keren regelmatig terug in de vorm van weeksluitingen en seizoensfeesten, zoals het zomerfeest of het kerstfeest.

Het uitgangspunt van een Jenaplanschool is dat ieder kind uniek is en daarom kunnen ze veel van elkaar leren.

Wilt u weten hoe het Jenaplanonderwijs op onze scholen eruit ziet?

Kijkt u dan op de website van onze Jenaplanscholen: Statenschool en Ojbs de Driehoek


Montessori
Op Montessorischolen wordt gewerkt volgens de ideeën van Maria Montessori.
Maria Montessori vond dat een kind zich helemaal vrij moet kunnen ontwikkelen.
Dat kan alleen als het kind zich bevindt in een liefdevolle en veilige omgeving. Bovendien
moet deze omgeving positieve prikkels afgeven. Prikkels die het kind uitdagen om de wereld te ontdekken.
Als de omgeving goed is, zal het kind vanzelf willen verkennen, experimenteren en dus leren.
De school is er om de omgeving geschikt te maken tot een uitdagende werkplek.

Het onderwijs vindt plaats in groepen. Om zich te kunnen spiegelen met anderen zitten er altijd drie leeftijdsgroepen bij elkaar.
Het lesmateriaal dat bij het Montessorionderwijs gebruikt wordt is zo gemaakt dat uw kind zelf kan ervaren of het iets niet goed doet. Uw kind kan ook haar of zijn werk zelf corrigeren. Het materiaal is altijd gericht op 1 enkele vaardigheid tegelijk en gemaakt van degelijke, natuurlijke materialen.

Wilt u  weten hoe het Montessorionderwijs op onze scholen eruit ziet?

Kijkt u dan op de website van onze Montessorischool: MKCMozaieK