KlachtenreglementEen school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Soms ontstaat een meningsverschil waarbij hulp nodig is van een onafhankelijke persoon of instantie. In deze gevallen kunt u een klacht indienen bij het bestuur van OPOD of bij een onafhankelijke klachtencommissie. In het klachtenreglement van OPOD staat omschreven hoe u een klacht indient. 

Downloads:
Samenvatting Klachtenreglement

Vertrouwenspersoon 
Indien u hulp nodig heeft bij het indienen van een klacht, kunt u contact opnemen met een van de onafhankelijke, externe vertrouwenspersonen: 
Mevrouw E. Janssens, Telefoon: 06-124 311 74 
Mevrouw S. Glas, Telefoon: 078-614 76 60 

Voor nadere informatie over de klachtenregeling kunt u contact opnemen met: 
Stafbureau Stichting OPOD 
I. den Otter- Boeve