Kwaliteit van het onderwijsDe kwaliteit van het onderwijs op onze scholen is hoger dan gemiddeld, in vergelijking met andere basisscholen. Alle elementen van het onderwijs worden regelmatig geëvalueerd en de kwaliteit wordt op diverse manieren gemeten. Hiervoor hanteren we de volgende instrumenten: 

Kwaliteit van het onderwijs 
Schoolvolgmodel (meting/evaluatie) 
Jaarverslag (evaluatie) 
Inspectierapporten 

Kwaliteit in de klas 
Kabell methodiek (evaluatie) 
Kabell is een methode om de situatie in de klas zichtbaar te maken. Getoetst worden: de kwaliteit van de individuele begeleiding van kinderen, het leerklimaat in de klas, de opvoedkundige en leskwaliteit van de leerkracht. 

Kwaliteitsmeting van alle groepen 
Leerlingvolgsysteem (Evaluatie) 
Cito-eindtoets (Meting) 
Tevredenheidsenquêtes (evaluatie) 
(uitgevoerd bij ouders, leerlingen en leerkrachten)