LeerlingenzorgOndersteuningsplan 2013-2014
OPOD is ervan overtuigd dat passend onderwijs en passende leerlingenzorg de kwaliteit van het onderwijs verhoogt. Onze scholen bieden extra zorgarrangementen. Om te bepalen welk onderwijs en welke leerlingenzorg bij uw kind past, kijken we naar de onderwijsbehoefte van het kind en naar wat een kind wél kan.

De scholen bieden ondersteuning bij het gehele traject van advisering, indicatie en toewijzing naar eventuele aanvullende zorg. Voor u als ouder betekent dit dat u niet zelf contact hoeft te zoeken met diverse zorginstanties. Hiervoor werkt OPOD samen met alle betrokken partijen in de zorg en de jeugdhulpverlening.
De samenwerking is beschreven in het Ondersteuningsplan 2013-2014.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harriët Hartog, beleidsadviseur.
telefoon: 078 - 632 16 28, mailadres: hariet.hartog@opod.nl.

PCL

Voor de aanmelding van een kind bij de Permanente Comissie Leerlingzorg is een aantal documenten nodig. Deze documenten hebben we hieronder voor u beschikbaar gemaakt.

Pagina 61-84 onderwijskundig rapport PCL school 2009 digitaal
Pagina 61-84 onderwijskundig rapport PCL school 2009 papieren versie
Pagina 85-95 onderwijskundig rapport PCL ouders 2009 40.03

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Harriët Hartog op telefoonnummer 078 - 632 16 28.

Medicatie op school.

Sommige kinderen moeten onder schooltijd medicijnen innemen. Het verstrekken van medicijnen gebeurt volgens een vastgestelde instructie. Een door de ouders voor akkoord getekende verklaring maakt hier deel van uit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: de heer R. Clemens, 078-632.16.21