Visie op basisonderwijs


Onze visie op basisonderwijs 

OPOD heeft een duidelijke visie op basisonderwijs. Wij zijn ervan overtuigd dat kindgericht handelen en een passende leerlingenzorg de kwaliteit van het onderwijs en het leerplezier verhoogt. 

Wij vinden dat het onderwijs op onze scholen moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Dit betreft bijvoorbeeld  bijvoorbeeld passend onderwijs, passende leerlingenzorg, een actieve samenwerking met partners, goede huisvesting, de juiste leerkracht op de juiste plek en goed bestuur.

Meer over onze visie op basisonderwijs leest u in: Missie en visie van OPOD.