Regulier en speciaal onderwijs


Altijd in beweging 

OPOD streeft naar vernieuwingen die leiden tot betere schoolresultaten en een nog betere communicatie tussen de scholen, de ouders en andere betrokkenen. De activiteiten zijn erop gericht om het belang van het kind zo goed mogelijk te behartigen.

Regulier en speciaal onderwijs

Dalton, Jenaplan, Montessori

Tot het openbaar onderwijs behoren ook onderwijsmethodes, zoals Dalton-, Jenaplan- of Montessori- onderwijs. De inhoud van de leerstof is hetzelfde als bij regulier onderwijs op andere scholen, maar de manier waarop de leerstof wordt aangeboden is anders.

De scholen die de reguliere onderwijsmethode volgen, geven daar hun eigen invulling aan en bieden daarnaast aanvullende arrangementen. Er valt dus iets te kiezen voor ouders. Er is altijd een school in de buurt te vinden die past bij de kwaliteiten en het karakter van úw kind.

Lees meer over DaltonJenaplan & Montessori