Kinderopvang vanaf 0 jaar


Kinderopvang vanaf 0 jaar

OPOD werkt nauw samen met organisaties in Dordrecht die dagopvang of buitenschoolse opvang verzorgen voor kinderen in de leeftijd vanaf 0 jaar. Het idee achter deze samenwerking is dat de speel- leer- en ontwikkelingslijn die op onze scholen gevolgd wordt, overeenkomt met de activiteiten die plaatsvinden binnen de diverse vormen van kinderopvang.

Door eenzelfde opzet van (les)programma’s kunnen kinderen die bijvoorbeeld de peuterspeelzaal bezoeken, soepel doorstromen naar het basisonderwijs. De samenwerking ziet u ook terug in overeenkomsten in lesthema’s, oudercontacten en informatiebijeenkomsten.

De opvanglocaties bevinden zich meestal in of in de naaste omgeving van de basisschool. Op de websites van de scholen ziet u met welke organisaties samengewerkt wordt en hoe de samenwerking er in de praktijk uitziet.


OPOD werkt samen met:

de SPD, SDK en Prokino voor Peuterspeelzaal of Voorschool:

de COKD, SDK en Prokino voor Buitenschoolse opvang:

de COKD en Prokino voor de Tussen-de-middagopvang

de COKD en Prokino voor Kinderdagopvang.


Voor meer informatie over de verschillende soorten kinderdagopvang verwijzen wij u naar de website van de organisaties:


Website SPD

Website SDK

Website Prokino

Website COKD