(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (G)MR)


Proactieve Gemeenschappelijke medezeggenschap 

Bij OPOD koesteren we de zogenaamde proactieve medezeggenschap. Dat betekent dat we de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad in een vroeg stadium betrekken bij de ontwikkeling van het beleid op de scholen en het beleid op bovenschools niveau. Wij zijn ervan overtuigd dat deze werkwijze het besluitvormingsproces en de kwaliteit van het onderwijs verbetert. 

Hoe de medezeggenschap bij OPOD geregeld is, leest u in de volgende documenten: 

- Huishoudelijk reglement (GMR)

- Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)