Openbaar onderwijs in iedere wijk


Stichting OPOD 

OPOD (Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht) is de overkoepelende organisatie van 14 openbare basisscholen. De stichting OPOD heeft als doel het openbaar basisonderwijs beschikbaar te maken en te houden in Dordrecht. 

OPOD vindt dat er in iedere wijk openbaar onderwijs moet zijn, zodat ouders voor hun kind altijd een passende school in de buurt kunnen vinden. Diverse onderwijsvormen zijn aanwezig: regulier basisonderwijs, soms met een plusconcept en Dalton-, Jenaplan- en Montessorionderwijs. Iedere school geeft haar eigen invulling aan het leerconcept en zorgt ervoor dat deze past bij de behoefte in de wijk. Geen school is daarom het zelfde.