Raad van Toezicht


Per 1 januari 2012 bestaat de Raad van Toezicht van OPOD uit de volgende leden:

De heer drs. John M.M. Taks (voorzitter)
Mevrouw mr. Josine A. van der Brug
Mevrouw drs. Nicole W. van Son-van Emmerik
De heer drs. Martijn Cornelis
De heer drs. Jan Edo Otten