Raad van Toezicht
Per 1 januari 2012 bestaat de Raad van Toezicht van OPOD uit de volgende leden:

De heer drs. John M.M. Taks (voorzitter)
Mevrouw mr. Josine A. van der Brug
Mevrouw drs. Nicole W. van Son-van Emmerik
De heer drs. Martijn Cornelis 
De heer drs. Jan Edo Otten 

Bestuur
Dhr. Niek Barendregt

Beleid
-    Missie en Visie
-    Strategisch beleidsplan 2013 - 2017 
-    Ondersteuningsplan 2013 - 2017
-    Reglement GMR
-    Reglement MR
-    Klachtenregeling